De Belegger Portefeuille

Commentaar

Aedifica publiceerde goede jaarresultaten en zoals verwacht komt er in mei een slotcoupon van 1,8844 EUR p.a. Meer daarover in de selectie op pagina 3. Donderdag stuurden we een mail en DB Alert voor een aankooporder van 35 bijkomende aandelen aan max. 55,50 EUR p.a. Dat order werd aan de vooropgestelde prijs uitgevoerd, een investering inclusief kosten van 1.952,08 EUR.

Transacties

Duurzame groeiers

Diverse durfkapitalisten zouden het dossier van de consumentendivisie van Sanofi met interesse volgen. Sanofi gaf eind vorig jaar aan deze te willen afsplitsen via een beursgang, een operatie die voor het vierde kwartaal is gepland. Bain Capital, CVC Capital Partners, EQT AB en KKR & Co worden door insiders als partijen genoemd die hun interesse al lieten blijken. De consumentendivisie zou gewaardeerd worden op circa 20 mld. USD. Sanofi zou in elk scenario evenwel nog een belang willen aanhouden. 

Barco gaat samenwerken voor vergaderingtool Clickshare met Microsoft Teams.

Dividendwaarden

Aedifica, de GVV belegd in zorgvastgoed, pakte uit met goede jaarresultaten. De winst kwam uit op 5,02 EUR p.a., hoger dan de vooropgestelde 4,95 EUR p.a. Zoals verwacht wordt een dividend uitgekeerd van 3,8 EUR p.a. (opgelet: in mei krijgt de aandeelhouder nog slechts een slotcoupon van 1,8844 EUR bruto). Balansmatig blijft Aedifica gezond met een schuldgraad van net geen 40% eind 2023. Ook de gemiddelde rentelast blijft met 1,9% aan de lage kant (die zou toenemen tot 2,2% in 2024), terwijl de gemiddelde resterende looptijd van de schulden toch 4,4 jaar bedraagt. 2024 staat in het teken van een verdere groei van de portefeuille. Er is sprake van de oplevering van projecten uit de toegezegde pijplijn van 295 mln. EUR. Er zal wel voor 100 mln. EUR aan niet-strategische panden verkocht worden. Voor het nieuwe jaar rekent het management op een winstdaling tot 4,70 EUR (we rekenden op 4,6 EUR, net als de consensus) door het hogere aantal aandelen na de kapitaalverhogingen in 2023. Dat is ruim voldoende om het dividend verder op te trekken tot 3,9 EUR p.a. (+3%). De ‘pay-out’ zou slechts 83% bedragen. Inzake fiscaliteit meldt Aedifica dat de aandeelhouders zeker tot en met eind 2025 zullen blijven genieten van de verlaagde voorheffing op het dividend (van 15% in plaats van 30%).    

De omzet van EVS kwam vorig jaar uiteindelijk uit op 173 mln. EUR, nog een tikkeltje boven de al verhoogde omzetvork van 160 à 170 mln. EUR. Voor dit jaar mikt men op een omzet van 180 à 195 mln. EUR, te danken aan de sterke orderinstroom (book-to-bill van 1,27 in tweede jaarhelft). Ook de bedrijfswinst kwam vorig jaar boven het  doel van het bedrijf en de marktconsensus uit. Eind 2023 was er nog een altijd een mooie nettokaspositie van 36,6 mln. EUR. EVS keert zoals verwacht over 2023 een dividend van 1,10 EUR p.a. uit, waardoor nog een slotdividend van 0,60 EUR p.a. verschuldigd is.

Value

Carrefour pakte over 2023 uit met een bedrijfswinst van 2,264 mld. EUR, iets minder dan de consensusraming. Dit komt overeen met een bedrijfsmarge van slechts 2,7%, weinig voor een distributeur. Enkele dagen geleden publiceerde Ahold Delhaize nog een EBIT-marge van ruim 4%. Die zwakke bedrijfsmarge is echter het gevolg van eenmalige lasten m.b.t. de integratie van het Braziliaanse Grupo BIG. Ook de devaluatie van de Argentijnse peso deed pijn. Carrefour slaagde er wel in om de kostenbasis met 1,06 mld. EUR te verminderen. En het genereerde een hoger dan verwachte vrije cashflow van 1,6 mld. EUR. De schulden daalden daardoor tot 2,56 mld. EUR, tevens te danken aan de verkoop van Carrefour Taiwan voor 1 mld. EUR. Het dividend wordt fors opgetrokken (+55%) tot 0,87 EUR (uitgave van 600 mln. EUR), goed voor 5,5% bruto aan de huidige koers. Carrefour belooft dat het vanuit dit hogere niveau het dividend jaarlijks met 5% zal optrekken. Er wordt bovendien een nieuw inkoopplan van eigen aandelen gestart voor 700 mln. EUR (6,3% van het aandelenkapitaal). Geen prognoses voor 2024, maar wel een bevestiging van de doelen voor 2026. Tegen dan moet de vrije cashflow ruim 1,7 mld. EUR bedragen. Ter vergelijking: Carrefour heeft een marktwaarde van slechts 11,4 mld. EUR. En dan hebben het nog niet over de value-elementen (vooral vastgoed en financiële participaties) die door de markt genegeerd worden.    

Beloftes & turnarounds

De omzet van Brunel groeide in het vierde kwartaal organisch met een sterke 14% (+9% gerapporteerd), ondanks een aantal kopwinden. Zo was er de verschuiving van een project van het vierde naar het eerste kwartaal en het stilvallen van de start van nieuwe offshore-windprojecten. Ook de Duitse uitzendmarkt vertraagde. Hier werd de kostenbasis al verlaagd waar nodig. De bedrijfswinst daalde in het vierde kwartaal wel met een hoger dan verwachte 13%. Het nieuwe jaar is gestart met een hoge enkelcijferige omzetgroei (+6 à 9%), terwijl de eerste vruchten van de kostenbesparingen voelbaar worden. Brunel ziet de eerste tekenen van een traag herstel in de ‘permanent placement’-markt voor Taylor Hopkinson, de hernieuwbare energie-dochter. Tom Hopkinson, de oprichter van het gelijknamige bedrijf, zal voortaan een adviserende rol op zich nemen. De overblijvende 20% die hij nog in zijn bedrijf bezat, wordt nog dit kwartaal overgenomen door Brunel. Eind 2023 had Brunel een nettokaspositie van 31,8 mln. EUR. Brunel keert een dividend uit van 0,55 EUR p.a. 

Uitgevoerde orders

Aanvullende gegevens
Datum Order type Aandeel Status
22/02/2024 Aankoop Aedifica 35 x € 55,50
07/02/2024 Verkoop Alstom 96 x € 11,52
07/02/2024 Verkoop Mithra Pharmaceuticals 125 x € 0,57
07/02/2024 Aankoop Solvay 75 x € 22,97
06/12/2023 Verkoop JUNGHEINRICH AG 60 x € 30,10
17/11/2023 Aankoop Tubize (Financière de) 25 x € 63,00
31/10/2023 Aankoop JUNGHEINRICH AG 60 x € 24,90
meer

Wat is de belegger portefeuille

De aandelenportefeuille is geen fictieve, maar een reële portefeuille. De orders worden op voorhand bekendgemaakt, zodat u samen met ons kan kopen en verkopen. Dat gebeurt via een zogenaamde DB-Alertmail. U hoeft dus gewoon hetzelfde order online in te voeren of aan uw bank of broker door te geven. Ook op onze website of via een smartphone kan u zien of er een openstaand order is. Zo bent u in staat om hetzelfde rendement te bereiken. Het gaat hier enkel om aandelen. Uiteraard mogen in een gespreide portefeuille ook obligaties, beursgenoteerd vastgoed, fondsen, cash en eventueel een beetje goud niet ontbreken. En niet te vergeten, voor de meesten is het eigen huis nog het grootste en beste bestanddeel van het vermogen.

Onze selectiemethode

Met een gemiddeld rendement van 9% per jaar sinds de oprichting in 1984 hebben we aangetoond dat de modelportefeuille van De Belegger een goede basis kan zijn voor uw eigen portefeuille. Een rendement dat behaald is in weerwil van de verschillende crisissen door de jaren heen. We streven een goed gediversifieerde portfolio na, waarvan ongeveer driekwart uit waarden met een lager of marktconform risico bestaat (rating 1 en 2). Ongeveer 25% van het gewicht in de portefeuille mag een risicograad 3 (en lager) dragen, dit om het kwaliteitsgehalte te garanderen.