Cookieverklaring MEDIAFIN NV

Datum laatste wijziging: 10-08-2022

MEDIAFIN NV maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om het gebruik van haar website(s) te vergemakkelijken en om de functionaliteit en de gebruikservaring te verbeteren. Deze Cookieverklaring beoogt u hier heldere informatie over te verstrekken. Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog bijkomende vragen of bezorgdheden zou hebben dan kan u ons steeds bereiken via de contactgegevens die onderaan deze verklaring worden vermeld.

 

1. Definities en toepassingsgebied

Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) is van toepassing op het gebruik van cookies op de website en applicaties van De Tijd en De Belegger (hierna “Website”) van MEDIAFIN NV, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna “MEDIAFIN” of “we/wij/ons“), die worden geraadpleegd door een gebruiker (hierna “gebruiker” of “u/uw“).

In deze Cookieverklaring verwijst de term “cookie-informatie” naar alle informatie die verzameld wordt door gebruik van cookies.

Indien door het gebruik van bepaalde cookies ook “persoonsgegevens” verwerkt worden, is de Privacyverklaring van MEDIAFIN voor de Website hier eveneens op van toepassing.

 

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel (bv. een smartphone) worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Algemene informatie over de soorten cookies kunt u hier vinden.

In combinatie met cookies maakt MEDIAFIN ook gebruik van zogenaamde “web beacons” (of clear gifs). Een web beacon is een kleine grafische afbeelding in een mail of website die toelaat om het gebruik van die mail of website te analyseren.

 

3. Gedetailleerde informatie over de cookies van MEDIAFIN op de Website

 • Essentiële of strikt noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door de Website te navigeren en de essentiële functies van de Website te gebruiken. Deze cookies zorgen er ook voor dat een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst of functionaliteit kan geleverd worden.

Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden. We raden u bovendien aan om deze cookies niet uit te schakelen gezien u hierdoor de basisfunctionaliteiten van de Website of de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website kunt verliezen.

MEDIAFIN gebruikt de volgende strikt noodzakelijke cookies op de Website:

Cookie Provider Third/first party Beschrijving/doeleinde Duur (per categorie)
didomi_token Didomi First party Deze cookie bevat toestemmingsinformatie voor aangepaste doeleinden en leveranciers, evenals Didomi-specifieke informatie 11 maanden
Euconsent-V2 Didomi First party Cookie noodzakelijk voor consent van de didomi tool 11 maanden
Gdyn Gemius First party Dit is een analytisch cookie maar is noodzakelijk voor de verplichting in verband met de meting van de uitgeverijsector 5 jaar
_gcl_au Google Tag Manager First party Deze cookie is noodzakelijk voor de correcte werking van google tag manager 3 maanden
_abck Akamai First party Deze cookie wordt geplaatst om DDOS aanvallen te voorkomen 11 maanden
auth_cd Mediafin First party Deze cookie wordt geplaatst wanneer een portefeuille aangemaakt wordt na het inloggen 1 jaar en 5 maanden
Optimize-microsoft-activationad Mediafin First party Deze cookie is essentieel voor de Google Optimize ad-campagne 7 dagen
pdfNewspaperPopup Mediafin First party Deze cookie wordt geplaatst voor de werking van de digitale krant 1 jaar en 5 maanden
Autologin Mediafin First party Deze cookie houdt bij of een gebruiker automatisch wil aangemeld blijven bij het inloggen 1 jaar en 5 maanden
Uuid Mediafin First party Deze cookie is noodzakelijk voor het managen van de paywall 68 jaar
UserUuid Mediafin First party Deze cookie is noodzakelijk voor de werking van Snowplow 1 jaar en 5 maanden
userProfileId Mediafin First party Deze cookie duidt de user ID  aan van de bezoeker 1 jaar en 5 maanden
userCampaigns Mediafin First party Deze cookie duidt de campaign id aan 1 jaar en 5 maanden
mediafinUser Mediafin First party Deze cookie is noodzakelijk voor de login functie van onze website 1 jaar en 5 maanden
Authorization Mediafin First party Deze cookie is noodzakelijk voor de login functie van onze website 1 jaar en 5 maanden
userType Mediafin First party Deze cookie wordt gebruikt om de abonnement status van de gebruiker te identificeren 1 jaar en 5 maanden
cookie_consent Mediafin First party Deze cookie houdt uw advertentievoorkeur bij 1 maand

 

 • Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

MEDIAFIN gebruikt, na uw toestemming te hebben bekomen, de volgende analysecookies op de Website:

Cookie Provider Third/first party Beschrijving/doeleinde Duur (per categorie)
_gid Google Analytics First party Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers de Website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe het met de Website gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s blijven anoniem. 24 uur
_ga Google Analytics First party Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar
cb_ls Chartbeat First party Deze cookie wordt geplaatst door websites die gebruikmaken van realtime analysesoftware van Chartbeat. 2 weken
_ce.s Crazy Egg First party Deze cookie wordt geplaatst door Crazy Egg, een tracking website voor heat maps en click data 4 jaar en 10 maanden
sbt_i Selligent First party Deze cookie wordt geplaatst door Selligent, die de interactie van gebruikers tracked. 1 jaar
sbt_p Selligent First party Deze cookie wordt geplaatst door Selligent, die de interactie van gebruikers tracked. 1 jaar
sbt_dnt Selligent First Party Deze cookie wordt geplaatst door Selligent, indien u heeft gekozen om NIET gevolgd te worden 31 dagen
sb_<universeGUID> Selligent Third party Deze cookie wordt door Selligent gezet om opvolging over websites heen te kunnen doen 1 jaar
_gat_UA-1529441-81 Google Analytics First party Cookie die geplaatst word voor de functionaliteit van Google Tag Manager 24 uur
_sp_id.* Snowplow First party Deze cookie wordt gebruikt om een ​​uniek gebruikers-ID op te slaan 1 jaar
_sp_ses.* Snowplow First party Deze cookie wordt gebruikt om een ​​uniek sessie-ID op te slaan 1 dag
_sotmpid Smartocto First party Deze cookie wordt gebruikt om de site te identificeren 2 jaar
_sotmsid Smartocto First party Deze cookie wordt gebruikt om de sessie te identificeren Sessielengte
_tt_enable_cookie TikTok Third party We maken gebruik van deze cookies om het effect van onze marketingcampagnes op TikTok te meten en evalueren. 12 maanden
_ttp TikTok Third party We maken gebruik van deze cookies om het effect van onze marketingcampagnes op TikTok te meten en evalueren. 12 maanden
 
 • Performance & functionele cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren functioneert en garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

MEDIAFIN gebruikt, na uw toestemming te hebben bekomen, de volgende performance & functionele cookies op de Website:

Cookie Provider Third/first party Beschrijving/doeleinde Duur (per categorie)
ABTasty ABTasty First party Deze cookie verzendt alle testgegevens (bezoekersID, test- en variant-ID’s, tijdstempels). 1 Jaar en 1 maand
ABTastySession ABTasty First party Met deze cookie kunnen wij een unieke sessie identificeren. Het stelt ons in staat om te bepalen dat een nieuwe sessie is begonnen voor een bepaalde gebruiker. Sessielengte
dtLacC Dynatrace First party Meet server latency voor prestatie monitoring. Sessielengte
dtPC Dynatrace First party Vereist om de juiste eindpunten voor beacon verzending te identificeren; omvat sessie-ID voor correlatie. Sessielengte
dtSa Dynatrace First party Deze cookie wordt gebruikt om actienamen over pagina’s op te slaan, zodat de prestaties over pagina’s heen kunnen worden gevolgd. Sessielengte
dtCookie Dynatrace First party Volgt een bezoeker over meerdere pagina verzoeken. Sessielengte
rxVisitor Dynatrace First party Bezoekers-ID om sessies te correleren Permanent
Rxvt Dynatrace First party Sessie timeout cookie Sessielengte
peclosed PushEngage First party Deze cookie wordt gebruikt om te weten te komen wanneer de goedkeuring werd stopgezet 1 week
PushSubS-scriberStatus PushEngage First party Deze cookie wordt gebruikt om de status te kennen van de ontvanger 1 week
usbls Usabila First party Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent Sessielengte
 
 • Advertentie cookies zorgen ervoor dat de Website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

Opgelet!

Bij het accepteren van de plaatsing van advertentie cookies kan het ook voorkomen dat er extra cookies geplaatst worden door de beheerders van de advertentie, deze zijn variabel en kunnen wij niet onderbrengen in ons overzicht. Deze extra cookies vallen onder de advertentie cookies en hebben steeds als doeleinde de optimalisatie van de getoonde advertenties.

Indien u akkoord gaat met het plaatsen van advertentiecookies gaat u ook akkoord met deze, potentiële, extra cookies.

MEDIAFIN gebruikt, na uw toestemming te hebben bekomen, de volgende advertentie cookies op de Website:

Cookie Provider Third/first party Beschrijving/doeleinde Duur (per categorie)
__gfp_64b Gemius First party Deze cookie wordt gebruikt om de acceptatie van andere cookies door de bezoeker van de site te beheren. 2 jaar en 9 maanden
Adhese_count Adhese First party Deze cookie wordt gebruikt door Adhese om gepersonaliseerde advertenties te tonen Sessielengte
Ftssid Adhese First party Deze cookie verzamelt informatie over hoe de eindgebruiker de Website gebruikt. Ook verzamelt de cookie informatie over advertenties die de gebruiker al heeft gezien voor hij de Website bezoekt. Sessielengte
cookie_consent Mediafin First party Deze cookie beperkt het aantal dezelfde advertenties indien u persoonlijke advertenties toestaat 1 maand
_tt_enable_cookie TikTok Third party We maken gebruik van deze cookies om onze advertenties beter op u af te stemmen, op basis van uw klik- en koopgedrag op onze website. 12 maanden
_ttp TikTok Third party We maken gebruik van deze cookies om onze advertenties beter op u af te stemmen, op basis van uw klik- en koopgedrag op onze website. 12 maanden

 

4. Welke cookie-informatie verkrijgt MEDIAFIN door gebruik van cookies?

 • Informatie rond uw gebruik van de Website of e-mails van MEDIAFIN (zoals het ID van de bezochte pagina en het detail van de pagina, datum & uur van het bezoek, eventuele commentaar die u heeft achtergelaten);
 • Informatie rond uw hoedanigheid als gebruiker (abonnee/geregistreerd/anoniem). Voor zover u geabonneerd of geregistreerd bent, verzamelen wij ook uw user ID;
 • Informatie rond uw toegang tot de Website van MEDIAFIN (zoals via welk type toestel u de Website raadpleegt, met welk browsertype, uw IP-adres);
 • Sessie en user cookie ID’s.
 • Informatie rondom het al dan niet accepteren van een bepaalde categorie van cookies
 

5. Wordt er cookie-informatie doorgegeven aan derden?

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen:

 • First party cookies

Directe of first-party cookies zijn cookies die MEDIAFIN beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Website.

 • Third party cookies

Indirecte cookies of third-party cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de Website van MEDIAFIN naar derden verzonden worden. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies van sociale media of adverteerders zijn.

Het is mogelijk dat deze derden toegang krijgen tot specifieke cookie-informatie (zoals uw userID, naam, voornaam, emailadres, huidige abonnementen, bezochte pagina’s, geklikte banners, enz.), bv. teneinde u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om uw feedback te verzamelen.

Bepaalde cookies worden op de Website van MEDIAFIN geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de Website van MEDIAFIN kunnen worden aangeboden. Als u hier gebruik van maakt, dan kunnen deze derden bepaalde cookie-informatie ontvangen.

In het overzicht per categorie cookie hierboven (zie punt 3.) kan u nagaan welke cookies first party of third party zijn.

 

6. Hoe lang wordt cookie-informatie bewaard?

 Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Afhankelijk van het type cookie, worden zij (en de informatie die zij verzamelen) automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (dit zijn de zogenaamde “sessiecookies”), in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze Website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde “permanente cookies”).

Raadpleeg het overzicht per cookiecategorie hierboven (punt 3.) om de bewaartermijnen te zien.

 

7. Hoe kunt u uw cookies beheren?

Via onze cookie consent tool kan u zelf bepalen of u bepaalde cookies al dan niet accepteert.

Ook via uw webbrowser kan u bepaalde cookies weigeren of accepteren. De wijze waarop u dit kan doen verschilt van browser tot browser: de meeste browsers aanvaarden automatisch cookies maar u kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om onze Website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel. Meer informatie over het beheren van cookies kunt u hier vinden.

Daarnaast kunt u hier en hier kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen.

Let wel, indien u cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten van onze Website die uw ervaring met onze Website en diensten efficiënter maken en dat bepaalde functionaliteiten hierdoor niet goed functioneren.

Daarnaast zorgen bepaalde cookies ervoor dat advertenties beter afgestemd zijn op uw interesses. Als u deze cookies uitzet, krijgt u nog steeds reclame te zien, alleen is deze minder relevant voor u. Bovendien kan het uitschakelen van bepaalde cookies ertoe leiden dat u eventuele inloggegevens (password, username) telkens opnieuw moet ingeven.

Indien u bepaalde cookies uitschakelt kunnen we de cookie-informatie die voordien werd verzameld gebruiken overeenkomstig deze Cookieverklaring en, indien van toepassing, onze Privacyverklaring. We verzamelen dan echter geen (bijkomende) cookie-informatie meer via deze cookie.

 

8. Contact opnemen met MEDIAFIN

Als u een vraag hebt over deze Cookieverklaring, dan kan u op volgende wijze contact met MEDIAFIN opnemen:

 

9. Aanpassing van de Cookieverklaring

 MEDIAFIN kan deze Cookieverklaring aanpassen in overeenstemming met bepaalde technische, juridische of commerciële vereisten en ontwikkelingen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen rekening houdend met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. U kan de datum waarop deze Cookieverklaring het laatst werd gewijzigd bovenaan deze verklaring terugvinden.