article-image
Melexis: schrapt outlook en dividend
Melexis verwacht dat de verkopen over het eerste kwartaal met 138 mln. EUR aan de bovenkant liggen van de verwachtingsvork. Voor het volledige boekjaar zijn de vooruitzichten echter vertroebeld door de onzekere situatie. De ontwikkelaar van chips, die vooral aan de automobielindustrie toelevert, trekt de verwachtingen voor 2020 in. Logistieke keten
article-image
Bouygues: trekt prognoses en dividend in
Bouygues schrapt alle vooruitzichten rond de telecom- en bouwtak. Een deel van het personeel in de telecomdivisie zit al op tijdelijke werkloosheid. In de bouwtak ligt circa 60% van de werven stil of werkt men op een laag pitje. Mediadochter TF1 trok eveneens alle prognoses in voor 2020 en schrapte het dividend. TF1 zag de voorbije weken de reclame
article-image
Engie: dividendknip een feit
In onze jongste analyse over Engie van 26 maart schreven we dat de risico's waren toegenomen. Het nutsbedrijf had tot nog toe geen Covid-19-update bekendgemaakt en de kans op een dividendschrapping was steeds groter. De Franse regering had de grote Franse bedrijven gevraagd om voorzichtig om te gaan met dividenduitkeringen. Enkele dagen geleden had

Hoe we adviezen tonen

Bij elk aandeel vindt u handige adviescodes waarmee u onmiddellijk ziet of een aandeel koop- of verkoopwaardig is, welk risico het inhoudt en of er een recente advieswijziging is geweest.
Beweeg uw muiscursor over de code voor meer toelichting over de betekenis.

K H+ H H- V
Koopwaardig
Verkopen
=
1 2 3 4
Laag risico
Hoog risico
Koopselecties

Ontdek onze drie selecties met koopwaardige aandelen die extra uw aandacht verdienen, ingedeeld per risicoprofiel

wallet locked
MIJN OVERZICHT Volg hier de koersevolutie en adviesupdates van uw portefeuille

MIJN PORTEFEUILLE

Scan uw aandelenportefeuille

Laat gratis uw portefeuille doorlichten op risico’s, waardering en adviezen voor úw aandelen. Geen De Belegger abonnee? Meld u dan aan met uw login van De Tijd voor een gratis scan.

wallet locked
Portefeuille
wallet locked

Volg de commentaar en orders van onze portefeuille

De Belegger Portefeuille is een échte aandelenportefeuille, met écht geld, échte kosten en échte marktorders. De orders worden op voorhand bekendgemaakt, zodat u samen met ons kan kopen en verkopen. En dus ook hetzelfde rendement kan halen. Sinds 1984 realiseert De Belegger Portefeuille een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 9%. Neem nu een abonnement op De Belegger en ga ook voor meer rendement.

+7,8%

Gemiddeld jaarlijks rendement van De Belegger Portefeuille sinds 1984

Lezersvraag: hoe indekken op de beurs?

Hoe dek je de portefeuille in tegen een beursdaling en wat zijn de risico's hieraan verbonden?

Lees meer

article-image
Veolia: knipt dividend in twee
Gezien de huidige onzekerheden wordt de prognose voor het boekjaar ingetrokken. Ook zal er slechts half zoveel dividend (0,50 i.p.v. 1,00 EUR) worden uitgekeerd. De inspanningen om kosten te besparen worden vergroot en er zal meer investeringsdiscipline aan de dag gelegd worden. De afvalverwerking en andere diensten voor bedrijven kennen een terugv
article-image
CFE en Ackermans schrappen dividend
De Belgische bagger- en bouwgroep verwacht voor 2020 lagere resultaten wegens Covid-19, maar kan geen indicatie geven. Hoewel het over bijna 900 mln. EUR beschikt (liquiditeiten + ongebruikte kredietlijnen) wordt het dividend geschrapt. Mogelijk zal men in het najaar - als de situatie het toelaat - overgaan tot een tussentijds dividend. De verkoop
article-image
Leasinvest: toch een dividend
Het vastgoedbedrijf met een gemengde portefeuille - het is deels belegd in winkelvastgoed (48% van de portefeuille) - geeft mee dat de portefeuille logischerwijze gedeeltelijk geïmpacteerd is door de winkelsluitingen (als gevolg van Covid-19). De GVV wenst wel te benadrukken dat het over voldoende kredietlijnen beschikt (ca. 90 mln. EUR) om deze mo
article-image
Hoofdpijn op Wall Street
Het Corana-virus zorgde voor een enorme toename van de volatiliteit op Wall Street. In augustus 2019 selecteerden we vijf aandelen voor 2025. We komen hierop terug en vullen ze aan met aandelen die door de klappen van afgelopen weken best interessant werden.Het virus Covid-19 schopt wereldwijd wild om zich heen. Het is een biologische crisis en gee
article-image
Alphabet: defensieve technologie
Ook Google-moeder Alphabet deelde in de klappen tijdens de Corona-correctie op de beurzen. Al viel de daling tegenover veel andere technologiewaarden nog mee. ‘Big Tech’ wordt steeds vaker gezien als een stabiele investering voor de goede huisvader. Ook Alphabet is lang niet meer het hippe, opkomende internetbedrijfje. Het is een stabiele ondernemi
article-image
ABN Amro: geen dividend tot oktober
De Europese centrale bank (ECB) had bij de banken aangedrongen om tijdelijk geen dividenden meer uit te keren om op die manier de kapitaalbuffer te vrijwaren. ABN Amro gaat op die vraag in. Het slotdividend van 0,68 EUR p.a. wordt geschrapt en er komt hoogstwaarschijnlijk ook geen interimdividend over het huidige boekjaar. Aangezien de solvabilitei
article-image
Uw boodschappenlijstje: Duurzame groeiers
Dankzij de grote uitverkoop van de aandelen worden ook dure duurzame groeiers aantrekkelijk(er). Dat is eerder een zeldzaam gegeven, waar dus beter van geprofiteerd wordt.? In Brussel combineert Ackermans & van Haaren defensief vastgoed, met stabiele financiële activiteiten (o.a. vermogensbeheer, private equity) en herstelpotentieel van de beursgenoteerde dochter CFE. Sinds 1984 steeg de boekwaarde met gemiddeld 12,5% per jaar. Weinig bedrijven die dit dergelijke trackrecor

De Belegger Visie / Impact Corona

De Belegger Visie / Holdings

De Belegger Visie / Trackers