Effecten op naam

©De Belegger

Vorige week opperden we dat pensioenspaarfondsen en verzekeringsfondsen (tak 23) niet meegeteld worden om te kijken of u al dan niet de 500.000 EUR overschrijdt om onderworpen te worden aan de ‘abonnementstaks’ van 0,15%. We gaven ook aan dat aandelen op naam zetten een oplossing kan zijn om deze taks te vermijden. Als aandeelhouder wordt u dan in het aandeelhoudersregister van een bedrijf geregistreerd, zodat die aandelen niet meer op een effectenrekening komen te staan. En er dus logischer­wijs ook geen abonnementstaks op geheven kan worden. Op deze suggestie gaan we nu dieper in, want we kregen daar de voorbije week heel wat vragen over.

©De Belegger

Praktisch voorbeeld

■ We gingen te rade bij GBL hoe dit praktisch in zijn werk gaat.Hoe aankopen?

U heeft ofwel al aandelen van GBL, een typisch aandeel voor de lange termijn, in bezit. Heeft u er nog geen dan moet u eerst aandelen GBL kopen via uw bank/broker. De gebruikelijke transactiekosten zijn van toepassing en u betaalt ook de beurstaks (0,27% tot 31 december). U geeft vervolgens de opdracht aan de bank/broker om de effecten over te schrijven (hou er rekening mee dat dit mogelijk enkele weken in beslag neemt) naar in dit geval GBL. GBL maakt dan de effecten nominatief (inschrijving in het aandelenregister). De bank/broker zal hiervoor een kost aanrekenen en deze kan in sommige gevallen aardig oplopen (zie tabel). U laat tegelijkertijd weten aan GBL (via mail, in dit geval pmaters@gbl.be) dat er aandelen op naam gezet moeten worden met vermelding van het aantal, op welke naam, het adres en uw bankrekeningnummer. Dit laatste is van belang om de dividenden te storten. GBL rekent voor dat alles geen kosten aan. 

Hoe aandelen op naam verkopen?

Ook al bezit u aandelen op naam voor de lange termijn, u kan beslissen om ze alsnog te verkopen. Daar gaat wel een beetje werk aan vooraf. U stuurt een mail naar, in dit geval GBL, met de opdracht om aandelen over te schrijven naar uw bank/broker. Normaal gezien zijn de GBL-aandelen dan binnen de 24 à 48 uur getransfereerd naar uw effectenrekening, al kan de benodigde tijd afhangen van bank tot bank (broker tot broker). Opnieuw doet u dat met vermelding van het aantal, welke rekening en op welke naam. Eens op de effectenrekening kan u een verkooporder geven.

■ We gingen eveneens te rade bij Total. De procedure is afhankelijk of u de aandelen al bezit of niet.

U bezit al aandelen van Total. 
In dat geval moet u een document invullen (websitelink bit.ly/2vrUePd) dat op de website van Total terug te vinden is. Dit moet u bezorgen aan uw bank of broker. Die transfereert dan de effecten naar in dit geval BNP Paribas Securities Services (financiële tussenpersoon van Total, maar ook bijvoorbeeld van EDF, L’Oreal, Orange). Deze tussenpersoon zal u een certificaat bezorgen en uw rekeningnummer vragen voor de storting van de dividenden.  

U bezit nog geen aandelen Total.
In dat geval moet u andere documenten invullen die u moet bezorgen aan de financiële tussenpersoon van het bedrijf. U moet dus zelfs niet meer via uw Belgische bank of broker passeren.
Via de website Planetshares bit.ly/2vvK5BW kunnen de aandelen dan verder verhandeld worden.

Voor Engie en Carrefour bijvoorbeeld is Société Générale Securities Services de tussenpersoon. Het beheer van uw aandelen gebeurt via bit.ly/2u3tsJa’.

Bemerkingen

Niet bij alle banken/brokers is het mogelijk om effecten om te zetten naar aandelen op naam.
Bijvoorbeeld bij online broker Keytrade Bank en BinckBank  is die dienst momenteel niet voorzien. Mocht de vraag van klanten naar aanleiding van de invoering van de abonnementstaks toenemen, dan zullen ze mogelijk hun standpunt herzien. 

► Door de hoge kosten die de banken aanrekenen, heeft de omzetting van effecten op naam enkel zin als de betrokken aandelen voor de lange termijn (minstens 5 jaar) worden bijgehouden. Dus uitsluitend voor ‘buy and hold’-aandelen. Bovendien kan u iets minder snel handelen dan in het geval van aandelen die op een effectenrekening staan. En moet u rekening houden met de administratie die er bij komt kijken. Door iedereen individueel te beoordelen of het de moeite loont. 

Voor- en nadelen

V: Geen jaarlijks bewaarloon bij aandelen op naam
V: Ontsnappen aan de abonnementstaks. Wie maar net boven de 500.000 EUR zit, kan dus door een aantal aandelen op naam te zetten de jaarlijkse vermogenstaks vermijden.
V: Bij een aantal Franse bedrijven krijgt u mits de aandelen minstens twee kalenderjaren in portefeuille gehouden worden, een 10%-hoger dividend. Dat is ondermeer het geval bij Air Liquide, EDF, Engie, L’Oreal en Total. Wie bijvoorbeeld voor 31 december 2017 opteert voor aandelen op naam van Engie, krijgt een eerste keer een hoger dividend in 2020 (over boekjaar 2019) uitbetaald.
V: Geen inningskosten op buitenlandse dividenden 

X: Banken/brokers rekenen hoge omzettingskosten aan. Sommige Franse bedrijven (bv. L’Oreal en EDF) betalen wel ten belope van maximaal 50 EUR deze kosten terug.
X: Minder soepele verhandeling (enkel voor buy & hold-aandelen)
X: Meer administratie