Selffulfilling prophecy

©EPA

Jan Modaal haakt af, niet alleen wat knaldrang in consumptie betreft, maar ook inzake beleggingen. Uit gesprekken met bankiers blijkt dat steeds meer mensen aandelenfondsen verkopen. Zij merken in toenemende mate paniek, een gebruikelijk fenomeen als aandelen snel goedkoper worden. Omdat de beurs op korte termijn ook om geldstromen gaat, blijft dat niet zonder effect. Fondsen die klanten zien vertrekken (en moeten uitbetalen), zien zich immers genoodzaakt om activa waaronder aandelen te verkopen. Dat zorgt voor een bijkomende verkoopdruk die in een markt met weinig kopers tot koersuitschuivers kan leiden. Niet alleen het sentiment bij de doorsnee burger wijzigt, ook dat van institutionele beleggers waaronder de banken zelf. Donderdag kregen we bijvoorbeeld een mail in de bus van ABN Amro MeesPierson, met de boodschap dat zij hun neutrale aandelenweging aanpassen naar ‘onderwogen’. Dat impliceert een afbouw van aandelenposities in hun fondsen, bovenop de verkopen van de particulieren. Gevolg: dalende beurskoersen, wat vervolgens nog meer mensen nerveus maakt. Een vicieuze cirkel wordt zo in gang gezet.

Download onze App op uw smartphone!

Beleggen is investeren met visie op de lange termijn. Maar soms moet het snel gaan, bijvoorbeeld als een obligatie-uitgifte snel kan afgesloten worden. En van opnames in de koopselecties en/of aan- en verkooporders voor DB Portefeuille wordt u ook graag op de hoogte gehouden. Door ‘De Belegger’-app te downloaden, verschijnen automatisch ‘notificaties’ op uw scherm. Een service die we in de toekomst nog willen uitbreiden. U heeft er dus alle belang bij om nu al onze app te installeren. Zoek naar ‘De Belegger’ (zie symbool) in de App Store (van Apple) of Google Play (voor Android-toestellen).

 

Dat banken hun beleid bijsturen nadat de beurzen al fors gedaald zijn (enkele weken voordien stuurde dezelfde fondsenboer een mail die nog pleitte voor neutrale aandelenposities), is verrassend, maar menselijk. Institutionele investeerders zijn uiteindelijk gewoon grote portefeuilles beheerd door... mensen. Toch vragen we ons af in welke mate dergelijke strategiewijziging gestuurd wordt door commerciële overwegingen. Wantrouwige klanten zullen immers al sneller gecharmeerd worden door een ‘voorzichtig’ beleid, en dus klant blijven. Iets om over na te denken. Zoiets zorgt er technisch wel voor dat de beurzen nog lager kunnen. Een selffulfilling prophecy...