‘Risk on'-modus

©REUTERS

Alles peis en vree in aanloop naar feestmaand december. Vraag is of al niet een groot voorschot op de klassiek verhoopte eindejaarsrally werd genomen. Tot nog toe waren de bedrijfsresultaten in Europa overwegend beter dan verwacht. Bedrijven zaten vorig kwartaal nog in de fase dat prijsverhogingen relatief vlot door de klanten gepikt werden. En de zwakke euro gaf menig bedrijf rugwind inzake omzet- en winstevolutie. Voor de bedrijven uit de MSCI Europe-index geeft dat een winststijging van liefst 32% per aandeel op jaarbasis. De stevige beursremonte kan echter niet op het conto van het beter dan verwachte cijfermateriaal geschreven worden. Die komt vrijwel uitsluitend van de hoop dat de piekinflatie bereikt werd en voortaan verder zal afglijden. Want dat zou de centrale bankiers dan weer milder stemmen bij hun rentebeleid. Inzake bedrijfsresultaten zijn de vooruitzichten voor het lopende en de volgende kwartalen minder rooskleurig. Het is momenteel veel moeilijker om nog prijsstijgingen door te rekenen om de marges op peil te houden. De winter staat voor de deur, in meerdere betekenissen. De Duitse obligatierente op tien jaar noteert sinds kort lager dan die op 2 jaar, in het verleden heel vaak de voorbode van een economische krimp. Omzetdruk in combinatie met hogere (loon)kosten kan niet anders leiden dan tot marge- en winstdruk.

Naast een nieuwe ‘risk on’-modus de jongste weken, merken we vooral gewenning in de markt. Niemand die nog opschrikt - behalve de Oekraïners zelf - van zware ontploffingen in de buurt van een kerncentrale. Ook de vrees voor nieuwe Chinese lockdownmaatregelen kan nog amper de gemoederen beroeren. Voor dergelijke gewenning moet een belegger oppassen, want bij onverwachte ontwikkelingen kan het dan ruw ontwaken zijn. Uiteindelijk noteren de Europese beurzen na de recente remonte pakweg slechts 10% lager dan het hoogste niveau begin dit jaar. Best weinig gezien de omstandigheden, en dan wordt de marge om klappen op te vangen mager. Geen pleidooi om uit de markt te stappen, want die is op korte termijn nooit te timen. Blijf vasthouden aan een vaste basis met kwaliteitswaarden, aangevuld met een gezonde portie cash voor als de markten weer eens de andere kant uitkijken.