Wat met de nieuwe (kortlopende) bankobligaties?

©REUTERS

Met een inflatie van bijna 10% (!) in België is het haast onmogelijk om een positief reëel rendement te halen uit uw beleggingen. En zeker niet met vastrentende producten (obligaties, kasbons,...), ondanks de algemene rentestijging de voorbije maanden. Dat neemt niet weg dat sommige obligaties beter scoren dan andere. Weet dat uitgiftes (de ‘primaire markt’) niet per se interessanter zijn dan obligaties op de secundaire markt. Wat te denken van de nieuwe bankobligaties? 

Wat de obligatie in NOK van KBC Ifima betreft, kunnen we vrij kort zijn. We gaven in DB 36 aan dat we voorzichtiger geworden zijn voor de munt na diens recente koersstijging. Bovendien wordt deze obligatie,  zoals gebruikelijk, boven 100% uitgegeven. Dat betekent dat door de inhouding van de roerende voorheffing (30%) op die grote coupon (3,8%) het nettorendement eerder laag is. Van een veel betere emittent, Nordic Investment Bank (XS1185971923; 95,10%) met een rating AAA, krijgt u netto 2,87% ondanks de veel lagere coupon. De looptijd is bovendien korter. Een hoger nettorendement dus, omdat u de obligatie van NIB kan oppikken onder pari.

Laat die NOK-lening van KBC Ifima dan ook links liggen. De obligatie NIB is te overwegen, maar enkel dus als herbelegging.      

Ook in USD zijn de voorwaarden van KBC Ifima niet echt aantrekkelijk. Ook hier vooral omdat de obligatie aan 100,75% wordt uitgegeven. Gezien de forse rentestijging in de VS, ook op kortere looptijden, vielen veel obligatiekoersen in USD terug onder 100%. Zelfs bij betere emittenten zoals techreuzen Apple (US037833BG48, 98,10%) en Microsoft (US594918BJ27, 97,3%) kan u resp. 2,75% en 2,90% netto krijgen.

Na de mooie stijging van de USD (>+13%) sinds januari zouden we evenwel vooral posities afbouwen in dollar. 

De lening van BNP Paribas wordt uitgegeven aan de hoogste uitgifteprijs (1,875% kosten voor de bank). Dat betekent dat u m.a.w. over de looptijd van 5 jaar al zeker 0,375%/jaar kwijtspeelt aan rendement. Van de optisch mooie brutocoupon van 2,5% blijft er op nettobasis dus nog slechts de helft over. De voorwaarden vinden we niet aantrekkelijk. We zouden dan ook afzijdig blijven van deze obligatie.