Uitgiftes boven pari

Vrijdag pakte Immobel uit met een nieuwe ‘groene obligatie’ op vier jaar. Wat meteen opviel was de optisch hoge coupon van 4,75%, bedoeld om spaarders te lokken. De vergoeding lijkt aantrekkelijk, zeker als we dit vergelijken met de vergoeding op een spaarboekje (0,11%, getrouwheidspremie inbegrepen). Het probleem is echter dat de fiscus de roerende voorheffing (30%) berekent op die hoge coupon. En niet op het echte brutorendement, dat lager is gezien de uitgifte aan 101,625%. Die 1,625% is de vergoeding voor de plaatsende banken. Binnen 4 jaar krijgt u echter slechts 100% terug, waardoor u dus 1,625%/4, of ruwweg jaarlijks 0,406% rendement moet prijsgeven. Bruto krijgt u 4,30%, wat overeenkomt met 2,89% netto. Het verschil tussen beide bedragen is dus niet 30%, maar 32,7%. Om een dergelijk nettorendement te bieden met een obligatie uitgegeven ‘à pari’ (100%) volstaat een coupon van 4,13%. Fiscaal gezien zijn obligaties, die onder pari noteren aantrekkelijker. Recent uitgeven obligaties zijn de voorbije weken een stuk onder die 100% gedaald. De voorwaarden van de nieuwe emissie van Immobel waren op zich okay, maar we blijven pleiten voor uitgiftes aan pari.