Staatsbons op secundaire markt niet altijd liquide