Perpetual Casino

De Franse retailer Casino (o.a. Monoprix, Franprix) publiceerde beter dan verwachte omzetcijfers in het tweede kwartaal. En er was de verkoop van het belang (73%) in groene dochter GreenYellow voor ruim 800 mln. EUR. De afronding wordt in het vierde kwartaal voorzien. De netto-opbrengst wordt geschat op ca. 600 mln. EUR, waarvan 165 mln. EUR geherinvesteerd zal worden in GreenYellow. Casino verkocht sinds juni 2018 al voor 4 mld. EUR aan activa. Tegen eind 2023 moet daar nog eens 0,5 mld. EUR bijkomen. De schuldenafbouw is in principe goed nieuws voor de (achtergestelde) perpetuele lening van Casino. Die (FR0010154385; 25%) krijgt een vlottende rente mee: de rente op tien jaar plus 100 bb. Stijgende rentes zijn gunstig voor de houders, maar de balanssituatie is verre van gezond, getuige rating CCC (diep junk) bij S&P. De 10-jaarse referentierente viel recent terug tot 1,75%, wat op jaarbasis een coupon oplevert van 2,75%. Gezien de lage koers (25%) levert dat een rendement op van ongeveer 11% bruto. 

Enkel voor speculatief ingestelde beleggers die mikken op een stijgende rente en een betere kredietrating (beperk uw positie!).