Obligaties op eindvervaldag

©VGP

Dit jaar vervallen diverse Belgische retailobligaties, daarbij van projectontwikkelaars. Van VGP zijn er dat twee. In april is dat het geval voor de obligatie met een coupon van 2,75% (BE0002677582, 99,9%). In september vervalt de obligatie met een coupon van 3,90% (BE0002258276, 100,9%). Ook van Atenor komt er een obligatie op vervaldag. Dat is in mei het geval. Het is de obligatie met ISIN-code BE0002647288 (99,77%). De obligatie van Immobel (99,6%; BE0002615939) met een coupon van 3% vervalt midden oktober. Ook een obligatie van Kinepolis loopt op haar einde. In juni krijgt u nog een laatste coupon van 4% bruto (BE0002228949, 99,9%). Bij UCB ligt de vervaldag in oktober (BE0002200666, 101%). Hier ontvangt u nog 5,125% bruto. Aangezien al deze obligaties dicht bij de vervaldag komen, noteren de koersen vanzelfsprekend rond pari. Het heeft dan ook geen zin om die nog voor de eindvervaldag te verkopen. Hierdoor vermijdt u de beurstaks van 0,12% die op de secundaire markt van toepassing is, net als de transactiekosten bij uw bank of broker. Benieuwd of enkele van deze bedrijven met nieuwe uitgiften komen.