Obligaties E.ON

Het Duitse nutsbedrijf E.ON, dat kredietrating BBB heeft bij S&P, haalde vorige week 1,8 mld. EUR op met de uitgifte van twee nieuwe obligaties. De coupons bedroegen respectievelijk 3,5% (looptijd 5 jaar) en 3,875% (groene obligatie tot 2035). Het ging om kleine coupures (1.000 EUR). Toch is het interessanter te kijken naar oudere obligaties van E.ON die nog met lage coupons werden uitgegeven. Die noteren nu immers aanzienlijk beneden pari, wat hen vanuit nettoperspectief aantrekkelijker maakt. De obligatie tot oktober 2026 (XS2069380991, 90,4%) draagt een brutocoupon van slechts 0,25%, maar het nettorendement beloopt door de lage koers wel op tot 2,7%. Een langerlopende obligatie (tot mei 2029; 89,7%; XS1616411119) van E.ON brengt 2,8% netto op. Nog niet meteen rendementen om naar huis te schrijven, maar wel beter dan de nieuwe uitgiften. Toch vinden we dat nettorendementen van minstens 3% moeten gehaald worden om voluit in te stappen. Dat betekent koersen van respectievelijk onder de 89% en 88%. Geduld dus en hopen op een nieuwe opleving van de marktrentes.