Obligatie-uitgifte Vandemoortele

©Wouter Van Vooren

De voedingsproducent Vandemoortele geeft een (achtergestelde) obligatie uit. Het wil hiermee minstens 30 mln. EUR ophalen en maximaal 50 mln. EUR. De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 24 juni tot en met 28 juni 2022, maar kan na één dag al worden afgesloten. 

Obligatie op 7 jaar

■ ISIN: BE0002867480   
■ geen officiële rating
■ brutocoupon: 5,60%
■ uitgifteprijs: 101,875% (!)
■ brutorendement: 5,273%
■ nettorendement: 3,612%
■ coupure: 1.000 EUR
■ betaaldatum: 4 juli 2022
■ plaatsende instellingen: Bank Degroof Petercam, KBC Bank

©Wouter Van Vooren

Vandemoortele heeft momenteel nog slechts één obligatie lopen, in grote coupures. De jongste retailobligatie werd op 10 juni 2022 netjes terugbetaald. De timing van deze nieuwe obligatie-uitgifte is dan ook geen verrassing. Vandemoortele had vorig jaar last van Covid-19 en kosteninflatie. De bakkerijproducten deden het goed, terwijl het een zwakker jaar was voor margarines en bakoliën. De omzet steeg niettemin met een niet-onaardige 11%, de EBITDA dankzij kostencontrole met 14%. Dit jaar komt het er op aan de hogere kosten voor grondstoffen door te rekenen aan de klanten, zonder dat dit de volumes al te veel aantast. Wat op zich niet zo evident zal zijn. De balans is evenwel vrij gezond met een schuldratio (nettoschuld/EBITDA) van 1,4 per eind 2021.  

Het gaat om een kleine emissie (nog kleiner dan die van Immobel van vorige week), die men dan ook best aanziet als een 'buy and hold'-belegging. Deze obligatie verhandelen op de secundaire markt zal gezien de beperkte verhandelbaarheid niet evident zijn. De voorwaarden zijn correct. De Belgische rente op 7 jaar noteert op zowat 1,95% (die specifieke rente was tussen mei 2019 en januari 2022 nog negatief!), wat betekent dat Vandemoortele 3,3% meer rente biedt dan de overheidsrente. Het gaat weliswaar om een achtergestelde obligatie, wat uiteraard meer risico inhoudt, mocht het bedrijf in slechte papieren verkeren.

U mag intekenen op deze retailobligatie, maar ga niet voluit. De marktrente is immers stijgende en we verwachten dat dit nog even zal voortduren. Ook bij obligaties komt het er op aan om gestaffeld het obligatiegedeelte op te bouwen. Voor deze obligatie tekent u best in op vrijdag 24 juni 2022, omdat de intekenperiode hoogstwaarschijnlijk na één dag vervroegd wordt afgesloten. Het is echter opnieuw teleurstellend dat de inschrijvingsprijs opnieuw boven 100% is (nu zelfs 101,875%!), wat het nettorendement niet ten goede komt. De lening in grote coupures van Vandemoortele, die nog maar 17 maanden loopt, en die sinds kort onder pari (99,15%) noteert, biedt momenteel 2,65% netto, terwijl de brutocoupon 3,5% bedraagt.