Obligatie-uitgifte Immobel

Vastgoedontwikkelaar Immobel geeft een "Green Retail Bond" uit. Het wil hiermee minstens 75 mln. EUR ophalen en maximaal 125 mln. EUR. De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 17 juni tot en met 22 juni 2022, maar kan na één dag al worden afgesloten. 

Obligatie op 4 jaar

■ ISIN: BE0002866474   
■ geen officiële rating
■ brutocoupon: 4,75%
■ uitgifteprijs: 101,625%
■ brutorendement: 4,299%
■ nettorendement: 2,889%
■ coupure: 1.000 EUR
■ betaaldatum: 29 juni 2022
■ plaatsende instellingen: Belfius, KBC en BNP Paribas Fortis

Immobel doet met de regelmaat van de klok beroep op de obligatiemarkten, deze keer via een groene obligatie. Het laat de vastgoedontwikkelaar toe om de vervaldagen te spreiden, en zorgt ook voor een mooie diversificatie van de financieringsbronnen. De middelen die worden opgehaald dienen voor de (her)financiering van activa, projecten en activiteiten die bijdragen aan de ESG-strategie van Immobel.

Op operationeel vlak is voorlopig nog weinig bekend over de vooruitgang in 2022. Immobel publiceerde geen kwartaalupdate. De vastgoedontwikkelaar beschikt over een uitgebreide pijplijn van toekomstige projecten, die per eind 2021 gewaardeerd werden op 5,5 mld. EUR. Balansmatig was de groep, met een schuldgraad van 52,9% (schulden/balanstotaal) per eind 2021, nog vrij gezond. Pas op 8 september, bij de halfjaarcijfers, krijgen we meer duiding over de gang van zaken (de impact van de hogere inflatie, de toegekende bouwvergunningen...). Dit jaar is het uitkijken naar de mogelijke verkoop van drie kantoorpanden, met name Central Point (Polen), Multi (Brussel) en Saint-Antoine (Parijs).

Het gaat om een kleine emissie, die men dan ook best aanziet als een 'buy and hold'-belegging. Deze obligatie verhandelen op de secundaire markt zal gezien de beperkte verhandelbaarheid niet evident zijn. De voorwaarden zijn correct. De vierjarige Belgische rente noteert op 1,7% (die specifieke rente was eind vorig jaar nog negatief!), wat betekent dat Immobel 2,6% meer rente biedt dan de overheidsrente. 

U mag intekenen op deze retailobligatie, maar ga niet voluit. De marktrente is immers stijgende en we verwachten dat dit nog even zal voortduren. Ook bij obligaties komt het er op aan om gestaffeld het obligatiegedeelte op te bouwen. Voor deze obligatie tekent u best in op vrijdag 17 juni 2022, omdat de intekenperiode hoogstwaarschijnlijk na één dag vervroegd wordt afgesloten. Wat ons wel stoort is dat de inschrijvingsprijs opnieuw boven 100% is, wat het nettorendement niet ten goede komt. Dit terwijl recent uitgegeven obligaties nu al een eind beneden pari zijn gezakt.