Grote coupures obligaties niet voor iedereen

©ROBIN UTRECHT

Enkele weken geleden haalden we de obligatie van Sofina aan. De koers van deze obligatie met grote coupures (100.000 EUR) was gezakt tot 80% van de nominale waarde, waardoor het rendement van deze obligatie aantrekkelijk was geworden. Jammer genoeg, zo blijkt achteraf, konden retailbeleggers deze obligatie niet kopen, ook niet diegenen die de middelen voorhanden hadden om dit te doen.  Betekent dit nu dat u als particulier nooit obligaties met grote coupures kan kopen? Toch wel, maar de meeste obligaties zijn wel enkel toegankelijk voor ‘professionals and eligible counterparts’. Lees: verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders,... We maken dit even duidelijk. 

X/N rekening

Enkel rechtspersonen kunnen een X-rekening openen, waardoor ze vrijgesteld zijn van de roerende voorheffing. De rechtspersoon dient ook aan te duiden welk soort rechtspersoon ze zijn. Een publieke instelling is geen X voor bedrijfsobligaties, maar wel voor Belgische overheidsobligaties.

De afhandeling van obligaties is verschillend naargelang het gaat om een betaal-agent zoals Euroclear/Clearstream (in principe alle ISIN-codes die niet beginnen met BE) of om de Nationale Bank van België (Belgische uitgiften waarvan ISIN-codes starten met BE).  

Prospectus

Gaat het om deze laatste categorie dan kan de emittent, samen met het uitgiftesyndicaat, in het prospectus opnemen dat de uitgifte niet alleen openstaat voor rechtspersonen waarvoor de roerende voorheffing niet moet ingehouden worden (de zogenaamde X-klanten), maar ook voor particuliere beleggers (zogenaamde N- klanten) waarvoor de roerende voorheffing wel dient ingehouden te worden. Al moeten we toegeven dat het prospectus ook niet meteen duidelijkheid hierover biedt. 

Een particuliere belegger zal wel nooit een obligatie online kunnen kopen die enkel voor rechtspersonen (X only) is bestemd. Het online aanbod bij banken en brokers bevat normaal obligaties van beiden, maar als het enkel voor professionelen bestemd is, zal u niet tot het einde kunnen doorgaan (uitvoering kooporder).