De e-DEPO-rekening bij de Depositokas voor u gefileerd

©Photo News

Sinds februari van dit jaar kunnen particuliere beleggers, maar ook overheidsinstellingen en ondernemingen, geld storten bij de Deposito- en Consignatiekas, een administratief onderdeel van de FOD Financiën. Het gaat om een depositorekening die volledig digitaal wordt beheerd. We sommen even de kenmerken voor u op:

Welke vergoeding? Elke maand wordt het rentetarief bepaald op basis van een gemiddelde van de dagrendementen op de OLO (lineaire obligatie) op 1 jaar. Voor de maand november is dat bijvoorbeeld 2%. In oktober was dat 1,2%. Tot en met de maand juni was dat nog 0%.

De rente is bruto. Er wordt dus 30% roerende voorheffing ingehouden.

De gestorte bedragen behoeven geen minimumduur, maar om de rente te kunnen bekomen moet het wel minstens één jaar op de rekening blijven staan.

De rente begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het bedrag is gestort en brengt rente op tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het geld wordt terugbetaald. 

Concreet: stort u op 1 februari 2023 geld op de rekening, dan heeft u recht op de rente vanaf 2 februari 2024. Let wel, u zal dan geen rente over een volledig jaar krijgen, maar in dit geval eigenlijk maar van begin maart tot eind januari, wat 11 maanden betekent. 

De netto-interesten zal u telkens op 1 januari volgend op de verjaardagsdatum zien op uw depositorekening. 

Concreet: u stort op 1 februari 2023 een bedrag dan zal u de netto-interesten in de applicatie pas vanaf 1 januari 2025 zien staan. U zal tussentijds wel de verschuldigde rente bekomen door een simulatie aan te vragen of wanneer u uw rekening wenst af te sluiten. Wil u de rekening bijvoorbeeld op 2 februari 2024 afsluiten dan zal u het volledige interestbedrag te zien krijgen.  

Er is geen minimumbedrag vereist en er is ook geen maximumbedrag vastgelegd.

Geld kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd.

Geen kosten verbonden aan de rekening.

Het depositogarantiestelsel van 100.000 EUR is niet van toepassing. Niet onlogisch, omdat de Deposito- en Consignatiekas 100% overheid is. 

Met de e-depositorekening profiteert u snel van een stijgende korte rente, wat niet het geval is met een termijnrekening. Uiteraard is ook het omgekeerde waar. Bij een termijnrekening staat de rentevergoeding vast voor de gekozen periode (3 maand, 6 maand, 1 jaar, etc..). Indien u nu een termijnrekening op 1 jaar zou afsluiten, dan krijgt u in het beste geval (bij rekeningen zonder voorwaarden) 1,5% bruto. Een spaarrekening brengt nog een pak minder op. Er valt dus wel iets te zeggen voor de e-depositorekening, alleen stoort het ons dat rente verloren gaat door het werken van rentevergoedingen voor volledige maanden. Dat kan beter voor een overheid. 

De handleiding over e-DEPO vindt u onderaan via deze link: ‘financien.belgium.be/nl/betalingen/e-depo/depositorekening’.