Beweging op de spaardersmarkt

©shutterstock

Er begint wat te bewegen op de markt van de spaarboekjes, al is dat nog niet het geval bij de grootbanken. De grootbanken, maar ook nog heel wat andere banken, blijven voorlopig vasthouden aan de minimumrente (basis rente 0,01% en 0,10% getrouwheidspremie). Enkele kleinere banken trokken hun spaarrentes wel al ‘stevig’ op, of zijn dat van plan (Keytrade Bank vanaf 1/12). Toch blijft de vergoeding nog altijd een pak beneden de referentierente op 1 jaar, die zich al op 2,3% bevindt. Het volstaat zeker nog niet om de gemiddelde inflatieverwachtingen voor de komende jaren (ruim boven de 2%) te compenseren. Geld op het spaarboekje blijft hoe dan ook ontwaarden. 

In de tabel ziet u de hoogste tarieven op het spaarboekje. Als u overweegt om geld te verplaatsen naar een spaarboekje dat meer opbrengt, kijk dan altijd naar de voorwaarden (minimumbedrag, basis- versus getrouwheidsrente, enz..). Weet dat een getrouwheidspremie bovendien pas verworven is nadat het gestorte bedrag minstens 12 maanden op de rekening staat.

Alle in de tabel vermelde instellingen genieten van het Belgische depositogarantiestelsel van 100.000 EUR per rekening en per klant.  Dat is ook het geval voor Santander Consumer Bank, dat valt onder het Spaanse garantiestelsel. NIBC valt dan weer onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (ook 100.000 EUR). De intresten van de gereglementeerde spaarrekening zijn vrijgesteld ten belope van 980 EUR per belastingplichtige, maar door de lage rentevergoeding is dat momenteel meestal niet echt een issue.

Termijnrekening

Is een termijnrekening een alternatief? Ja en nee. Bij een termijnrekening krijgt u een vaste rente voor de looptijd die u kiest. Geen flexibiliteit dus zoals bij de spaarrekening. Wie een spaarboekje neemt omwille van de getrouwheidspremie (na 12 maanden verworven), kan wel gaan vergelijken met een termijnrekening op 1 jaar. Hier ook voorlopig nog geen beweging bij de grootbanken. Enkel bij een zeer beperkt aantal ‘kleinere’ instellingen (zie tabel) zijn de tarieven aan het stijgen. Looptijden van minder dan 1 jaar worden momenteel in euro nauwelijks aangeboden. De termijnrekening van NIBC (1,60% bruto of 1,12% netto op 1 jaar) biedt momenteel meer dan de getrouwheidsspaarrekening (0,1% + 0,6%), ook al is er roerende voorheffing verschuldigd op de termijnrekening. Dat is ook het geval bij Medirect en CKV. Uiteraard kan de basisrente in de loop van de komende 12 maanden nog stijgen, waardoor het verschil kleiner wordt, maar dan nog. De e-Deporekening (zie DB nr. 46 van 15 november) van de overheid, die gekoppeld is aan de 1-jarige rente, biedt nog de beste voorwaarden.


Belgische staatsbon

De Belgische overheid lanceert twee nieuwe staatsbons, een staatsbon op vijf en op tien jaar. De staatsbon op vijf jaar (BE3871285156) biedt een coupon van 2%, wat het rendement na inhouding van 30% roerende voorheffing op 1,4% brengt. De uitgifteprijs werd immers vastgelegd op 100%, iets waar de banken een voorbeeld aan kunnen nemen. De staatsbon met een looptijd van tien jaar (BE3871286162) draagt een coupon van 2,4%, wat netto neerkomt op 1,68%. 

Op de secundaire markt is evenwel beter te vinden. De staatsbon (BE3871274044), uitgegeven in 2017, loopt nu nog iets minder dan 6 jaar. De koers (93,3%) staat evenwel een stuk beneden pari omdat de coupon maar 0,65% bedraagt. Omdat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op het verschil tussen de terugbetalingsprijs (100%) en de koers van aankoop ligt het nettorendement met 1,78% hoger dan de nieuwe uitgifte. In vergelijking met de obligatie van Volkswagen (SX2343822503, 81%), die we vorige week bespraken, met weliswaar een iets langere looptijd (bijna 6,5 jaar en nettorendement 3,58%), valt de staatsbon wat mager uit.