Alternatieven voor nieuwe uitgiften

©BELGA

Een nieuw jaar en dus ook nieuwe obligatie-uitgiften van de banken. In de tabel ziet u het aanbod. We overlopen deze obligaties en kijken of er alternatieven zijn.

Amerikaanse dollar

Beide bankobligaties worden uitgegeven iets boven pari, waardoor de hoge brutocoupon volledig onderhevig is aan roerende voorheffing. Opvallend: de twee jaar langer lopende obligatie biedt een lager nettorendement. We wezen er de voorbije maanden meermaals op dat obligaties uitgegeven in 2021 en begin 2022 (met lage coupons) het meest interessant zijn omdat die door de gestegen marktrentes nu een stuk beneden pari staan. In dat geval is de roerende voorheffing op een lage coupon verschuldigd en daarnaast enkel op het eventuele verschil tussen de terugbetalingsprijs (meestal 100%) en de uitgifteprijs. In de praktijk ligt de uitgifteprijs veelal in de buurt van de terugbetalingsprijs, zodat de koerswinst grotendeels onbelast is. In USD hebben we als alternatief een obligatie van Apple (AA+) tot 2025 (zie tabel secundaire obligaties), die aan de opgegeven koers een nettorendement van ruim boven de 3,5% oplevert en dat voor een debiteur met een hogere kredietrating. Een obligatie van AB InBev (US03522AAG58, 97,1%, BBB+) tot februari 2026 levert circa 3,35% netto op.

Euro

In euro zijn er drie obligaties die lopen tot 2025. Het hoogste rendement biedt de lening van BNP Paribas Fortis. De step-up lening van BNPPF biedt potentieel meer rendement, maar hoeveel hangt af van wanneer deze wordt terugbetaald. Maar ook hier zijn er betere alternatieven. Er is een obligatie van Fresenius Medical Care (XS2084497705, 88,7%, BBB) die loopt tot november 2026. Het nettorendement beloopt 3,44%. RCI Banque (zie tabel hiernaast), een dochter van Renault, biedt bijna 3,7% netto. Volkswagen Leasing (XS2282095970, 80,5%, BBB+) loopt weliswaar nog 6 jaar, maar het nettorendement (bijna 4% netto) is niet onaardig.