Nauwelijks winstnemingen

Ondanks de forse opleving van de jongste weken blijven de winstnemingen voorlopig erg beperkt. Er ontstaat dan ook een kleine kans dat de consolidatie van de jongste dagen bij sommige indexen tot een 'vlag' formatie leidt. Bij een dergelijke koersfiguur blijven de indexen na een bijna verticale stijging even ter plaatse trappelen (meestal in een lichte dalende lijn), waarna er plots een uitbraak volgt die opnieuw voor een krachtige opleving zorgt. De AEX zou een positief signaal kunnen vormen boven 718,5. 

Voorlopig zien we echter een grotere kans dat de Europese indexen tijdelijk nog wat verzakken. De RSI's zitten immers boven de 70%-grens en vormen lagere toppen. Na de positieve signalen van de AEX met de uitbraak boven het 200-daagse gemiddelde en boven de weerstandslijn, verwachten we echter slechts een beperkte terugval, mogelijk naar het 200-daagse gemiddelde (momenteel op 690).