Walmart

Met de omzet van Walmart is er niets mis. De vergelijkbare omzet steeg in de VS, exclusief brandstofverkopen, met 3% en dat was iets beter dan verwacht. De internationele activiteiten krompen met 13% of 3,5 mrd. USD in omzet, maar dit was louter te wijten aan de verkoop van 5 mrd. USD aan activa. Voor heel het jaar trekt het bedrijf de omzetgroeidoelstelling, exclusief desinvesteringen, op van 4% naar 4,5 à 5%. De distributeur voelt wel de kosteninflatie (hogere lonen, kosten aanvoerketen, productmix). Hierdoor gaat het niet langer uit van een groei van de winst per aandeel met 5%, maar zal de winst dit jaar met 1% zakken. 

Advies :  H-2

De hogere kosten zorgen bij Walmart voor margedruk. De waardering is al wat gezakt, maar nog onvoldoende zodat ons afbouwenadvies blijft gelden.