Harmony

©DB60124507

Harmony verlaagt de productiedoelstelling voor het boekjaar tot eind juni naar 1,48 à 1,56 mln. ounces. Schuldige is de mijn Hidden Valley in Papoe-Nieuw-Guinea. De productie viel er in het fiscaal eerste halfjaar met 26% terug als gevolg van geotechnische problemen die de effectieve ontginning van fase 6 van de open mijn verhinderden, Ook Covid-gerelateerde beperkingen hadden een impact. Tevens werd een 6 km lange transportband beschadigd. Door dit alles zal de productiekost bij Hidden Valley zo'n 5% hoger liggen dan verwacht. De verwachtingen voor de activiteiten in Zuid-Afrika blijven wel onveranderd. Op 28 februari komt de goudproducent met gedetailleerde halfjaarcijfers.

Advies :  H+4

Een lagere productie komt altijd ongelegen, ook al is het van tijdelijke aard. Omwille van de lage waardering zien we eventuele koersuitschuivers wel als een gelegenheid om een kleine speculatieve positie te nemen.