Dell

©REUTERS

Over het eerste halfjaar kon de omzet (+12%) en nettowinst (+24%) nog stevig groeien, maar er pakken donkere wolken samen boven de producent van pc's en toebehoren. Voor heel het boekjaar tot januari 2023 ziet de groep de omzet stabiliseren tot licht groeien (+2%). Dit was een pak minder dan verwacht. De omzet over het tweede kwartaal (+9%) bleef al licht onder de marktconsensus. De verkoop aan consumenten (-9%) viel zwaar tegen, terwijl de commerciële tak (+15%) en clientsolutions (+9%) nog relatief goed standhielden.

Advies :  H-3

Duur is Dell zeker niet, maar dit en mogelijk ook de komende jaren worden na enkele goede kwartalen mogelijk een pak minder. Bij koersopleving neemt u best afscheid.