Corteva

©DB350217557

De toeleverancier aan de landbouwsector kende een goed eerste kwartaal ondanks de lichte daling van de nettowinst (van 0,8 tot 0,78 USD p.a.). Een sterke vraag en prijsverhogingen zorgden wel voor een 15% hogere EBITDA.  Qua omzet deden gewasbeschermingsmiddelen (+23%) het zeer goed, terwijl de zaden (+1%) vooral profiteerden van prijsverhogingen. De fundamenten van de landbouwmarkt blijven gunstig. De groep bevestigde de doelen op het vlak van omzet en EBITDA voor dit jaar. De doelen voor de winst werden licht verhoogd omwille van de inkoop van eigen aandelen. Corteva wil dit jaar een winst tussen 2,35 en 2,55 USD p.a. boeken.

Advies :  H2

Corteva is een bedrijf dat rechtstreeks profiteert van de hausse in de landbouwsector en het tekort aan voedsel in de loop van 2022-2023. Niettemin is de waardering (k/w > 20) al gevoelig opgelopen. We verlagen hierdoor het advies tot houden.