Corteva

©DB350217557

Het lijkt erop dat de zelfstandige koers die de producent van o.a. zaden en landbouwgewasbeschermingsmiddelen voert de aandeelhouders geen windeieren legt. Over het tweede kwartaal klopte de groep de verwachtingen dankzij de sterke vraag naar innovatieve producten. De sterkste groei werd neergezet in de gewasbeschermingsmiddelen (+8% in omzet; +20% in EBITDA). In de zadenafdeling lag de organische omzetgroei op 5% en steeg de EBITDA door een hogere productiviteit met 17%. Voor het volledige jaar mikt de groep op een groei van de EBITDA met 22% en verhoogde de groep de omzetdoelen tot meer dan 15 mrd. USD. De groep kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen van 1,5 mrd. USD aan.  

Advies :  H+2

We hanteren een opbouwenadvies voor deze spin-off van DowDupont. Koerscorrecties richting de 40 USD zijn instapmomenten.