Cisco

©REUTERS

Een verslagje en opmerkelijke zaken van de investeerdersdag op 15 september 2021:

  • Software: de laatste jaren is het belang van software fors toegenomen en in omzet verdubbeld tussen 2015 en 2021. In 2017 stelde Cisco als doel om tegen 2021 circa 30% van omzet uit software te behalen en dit streefdoel werd behaald. Belangrijker is dat 79% van deze omzet bestaat uit recurrente abonnementsformules. Cisco haalt nu 53% van de omzet uit software en diensten.
  • Onderverdeeld zullen de bestaande afzetmarkten met 5% per jaar groeien tot een totale afzetmarkt van 260 mrd. USD. Niettemin identificeerde de groep nieuwe afzetmarkten zoals speciale beveiligingsoplossingen, hybride werkomgeving, internet van de toekomst, applicaties. Deze markten groeien tegen gemiddeld 18% per jaar en zouden tegen 2025 moeten doorgroeien tot een totale afzetmarkt van 140 mrd. USD. Daarnaast identificeerde Cisco tijdens de Covid-periode nog opportuniteiten waarin het niet geïnvesteerd heeft en te maken hebben met de toekomst van werk en automatisatie. Deze totale afzetmarkt is goed voor 500 mrd. USD tegen 2025, maar hierin moet dus eerst nog veel geld geïnvesteerd worden.
  • Voor heel het boekjaar bevestigde Cisco het doel van een omzetgroei tussen 5 en 7% en een courante winst p.a. tussen 3,38 en 3,45 USD p.a. of eveneens een groei tussen 5 en 7%. De hogere componentenkosten wegen op de brutomarge.

  • Cisco heeft voorzichtige doelen voor 2025 en wil de omzet en de courante winst jaarlijks met 5 à 7% doen groeien. Diensten en hardware zullen minder snel groeien, maar software en vooral abonnementen moet met dubbelcijferige groeiritmes (+15 en 17%) stijgen. De omzet uit abonnementen moet tegen 2025 al meer dan de helft van de omzet uitmaken.

  • Grote overnames van andere bedrijven zijn volgens de CFO niet aan de orde om deze doelen te bereiken.

  • Minimaal de helft van de omzet zal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders via een groei van het dividend en inkoopprogramma's van nieuwe aandelen. De groep verhoogde echter niet het lopende inkoopprogramma waarin nog 8 mrd. USD eigen aandelen ingekocht kunnen worden.

Advies :  H2

Een paar plussen en een paar minnen. De groep evolueert van een louter hardware naar een software- en dienstenbedrijf met in 2025 meer dan helft van de omzet uit recurrente inkomsten wat de visibiliteit op lange termijn verhoogt. Dit moet de waardering ten goede komen (richting Microsoft?). Niettemin kon de groep niet overtuigen met de groeidoelen voor 2025. Er wordt nog veel geld gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten wat de winstgroei beperkt tot de voorspelde omzetgroei. Ook werd de vergoeding voor de aandeelhouders niet verhoogd. Het advies voor Cisco blijft dus op houden.