Caterpillar

©Reuters

In het afgelopen kwartaal werden de verwachtingen geklopt, met een knappe omzetgroei van 14%. Dit was te danken aan een hogere vraag bij de eindklanten en prijsverhogingen. De voorraden bij de verdelers namen meer toe dan een jaar eerder. De segmenten 'bouw' en 'energie en transport' groeiden 12%, 'grondstoffen' liefst 30%. 'Financiële diensten' groeiden 3%. De sterke dollar had een negatieve impact. De operationele marge daalde een beetje naar 13,7%, te wijten aan hogere kosten voor transport en materialen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,88 USD. Er worden geen concrete prognoses gegeven, maar in het tweede kwartaal zou de omzet hoger liggen dan in het eerste. Er wordt wel gewaarschuwd voor een Chinese groeivertraging, waardoor het doel om te herstellen naar pre-covidniveaus in gevaar komt. Door de Chinese vraagval kan de machinebouwer westerse klanten wel makkelijker bedienen. Op 17 mei houdt het bedrijf een investeerdersdag. 

Advies :  H3

Sterke cijfers, maar het management waarschuwt wel voor toenemende onzekerheden. Het verhaal van China als groeimarkt krijgt weer een knauw. De vraag uit de grondstoffenmarkt blijft sterk, al is deze erg cyclisch. Te behouden.