Caterpillar

©Bloomberg

In het vierde kwartaal was er een stevige omzetgroei van 23%. De 3 belangrijkste segmenten bouw (+27%), grondstoffen (+27%) en energie en transport (+19%) konden groeien. Ook financiële producten (+5%) kenden een lichte groei. De bouwer van zware machines profiteert van de forse infrastructuurplannen van overheden. Voor het boekjaar komt de groei zo uit op 22%, met een winst per aandeel van 10,81 USD. Eindklanten namen meer producten en diensten af en de prijzen stegen. In 2020 bouwden verdelers hun voorraden nog af, in 2021 bleven die ongeveer gelijk. Hogere kosten voor vracht en materialen wogen wat op de marges. Er werden vorig jaar voor 2,7 mrd. USD aandelen ingekocht. Balansmatig is de groep gezond. 

Advies :  H3

De groep profiteert van de ambitieuze infrastructuurplannen van overheden en het herstel in de grondstoffenmarkten. De activiteiten zijn erg cyclisch, al ogen de vooruitzichten voor de komende jaren goed. De aandelen presteerden sterk tijdens te pandemie en zijn te behouden.