Boeing

©db330011556

Boeing verbruikte in het derde kwartaal minder cash dan verwacht. De vrije cashflow kwam 507 mln. USD in het rood uit, tegenover 1,86 mrd. USD verwacht. De omzet kwam nochtans wel lager uit dan verwachte en het nettoverlies p.a. was groter dan verwacht. De verbetering van het cashverbruik is te danken aan een belastingmeevaller en een geleidelijke herneming van de leveringen van de fel geplaagde 737 MAX. De productie van de 737-familie gaat begin 2022 richting 31 toestellen per maand (nu 19). De lage productie van de 787 en herstellingswerken leiden tot een uitzonderlijke kost van 1 mrd. USD, waarvan 183 mln. USD in het voorbije kwartaal. De huidige productie van de 787 blijft op 2 per maand tot de leveringen hernemen.

Advies :  H3

Het lagere cashverbruik is positief, al was dit mede te danken aan een belastingmeevaller. Omwille van de betere balans van Airbus gaan we voor Boeing niet verder dan houden.