Wendel

Tegenover einde maart bleef de intrinsieke waarde van Wendel nagenoeg stabiel per eind juni. We komen hier op terug in een analyse, die op woensdag zal worden bekendgemaakt.  Bureau Veritas blijft de grootste post, terwijl de schuldgraad met ca. 5% eerder aan de lage kant is. 

Advies :  K2

Ons advies blijft op 'kopen'. De korting blijft bovengemiddeld.