Wendel

De Franse investeringsmaatschappij maakte goede jaarcijfers bekend. De courante winst steeg met 77,6%, vooral dankzij de mooie bijdrage van zwaargewicht Bureau Veritas. De nettowinst steeg zelfs met bijna 500% ingevolge de deconsolidatie van IHS Towers dat naar de beurs werd gebracht, een IPO dat tot nu toe weinig succesvol was. Een andere belangrijke operatie is de verkoop van verfproducent Cromology voor ca. 900 mln. EUR, een prijs die 358 mln. EUR hoger lag dan de waarde opgenomen in de boeken per 30 juni. Rekening houdend met deze verkoop en de recente overname van ACAMS ("Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists") bedraagt de schuldgraad per eind 2021 pro forma slechts 4,3%. Wendel geeft vandaag ook mee dat het obligaties met vervaldag 2024, ten belope van 500 mln. EUR (met coupon van 2,75%), vroegtijdig terugkoopt en hiermee de gemiddelde looptijd van de schulden optrekt naar 7,2 jaar en de gemiddelde rentelast verlaagt naar 1,7%. Wendel zal een dividend uitkeren van 3 EUR (+3,4%), goed voor en dividendrendement van 3,3% bruto. 

De intrinsieke waarde bedroeg eind vorig jaar 188,1 EUR per aandeel. Na een update van onze berekeningstabel ramen we deze momenteel op 168,9 EUR, waardoor Wendel noteert met een hoge décote van bijna 45%. Wendel geeft mee dat de bedrijven waarin het participeert nauwelijks getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. Wendel zal de komende tijd eigen aandelen blijven inkopen. 

Advies :  K2

Wendel pakte uit met goede jaarcijfers en noteert nog steeds met een torenhoge korting van 45% tegenover de intrinsieke waarde. Alleen al het belang in zwaargewicht Bureau Veritas is 95 EUR p.a. Wendel waard. M.a.w. betaalt u dus enkel voor dit belang. De rest van de portefeuille van Wendel krijgt u er gratis bij. Het advies blijft dus resoluut 'kopen'.