Société Générale

©BLOOMBERG NEWS

Société Générale verkoopt haar belang in de Russische bank RosBank en de Russische verzekeringsactiva aan Inteross Capital. Het kan op die manier Rusland op een geordende manier verlaten, maar dat uiteraard niet zonder kost. De netto boekwaarde van die activa zal afgeschreven worden (ongeveer 2 mrd. EUR), maar anderzijds valt ook een aanzienlijke blootstelling ten aanzien van het land weg. De Franse grootbank bevestigt het dividend over 2021 en de verdere inkoop van eigen aandelen.

Advies :  K3

Het aandeel verrekende al veel slecht nieuws en reageerde bijgevolg opgelucht: koopwaardig voor een beperkte positie.