Eurazeo

©Eurazeo

Per eind juni bedroeg het beheerde vermogen van de Franse investeringsmaatschappij 32,5 mld. EUR. Dit is 27% meer dan een jaar eerder. Hoe groter het beheerde vermogen, hoe meer commisie-inkomsten, die met 30,1% stegen. In de eerste zes maanden deed Eurazeo meer investeringen dan desinvesteringen. De nettsochuld bedraagt opnieuw ca.1 mrd. EUR, terwijl dit een nettokas was eind 2021. Recent werden wel nieuwe verkoopdossiers aangekondigd met mooie meerwaarden, waardoor de schulden weer zullen worden afgebouwd.    

Eurazeo geeft, net als vele investringsmaatschappijen, geen jaarprognoses, maar streeft er wel naar om het beheerde vermogen te verdubbelen in een periode van 5 à 7 jaar.   

Eurazeo meldt dat de intrinsieke waarde slechts licht gedaald is tegenover de niveau's van eind 2021. Dit is te danken aan de sterke resultaten van de bedrijven in portefeuille (wat hun waarde ten goede komt), maar ook aan de verkoop van participaties boven de opgenomen boekwaarde, en ook aan de sterkere dollar. Bepaalde participaties die tot voor heden aan aanschaffingswaarde in de boeken werden opgenomen, kregen voortaan een (hogere) marktwaarde mee. 

Advies :  K1

Over de eerste jaarhelft deed Eurazeo al enkele (opportunistiche) investeringen, aangezien het eind 2021 beschikte over een quasi schuldenvrije balans. Het kocht ook wat eigen aandelen in. In mei 2022 lanceerde het een inkoopplan van 100 mln. EUR. Hiervan werd reeds voor 23 mln. EUR eigen aandelen ingekocht. Voorlopig heeft de markt duidelijk twijfels over de waarde toegekend aan de niet-genoteerde participaties in portefeuille. Private equity ligt niet goed in de markt. We vinden de koersterugval weliswaar overdreven, zeker in het licht van recente 'exits' (= verkoopdossiers) tegen degelijke voorwaarden. We bevestigen dan ook ons koopadvies.