Eurazeo: nieuw inkoopplan

©Eurazeo

De Franse investeringsmaatschappij heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. De activa onder beheer steeg op jaarbasis met 41,5% tot 32,2 Mld. EUR. Dit is vooral belangrijk inzake commissie-inkomsten die deze activiteit oplevert. De eigen portefeuille van Eurazeo is immers 'maar' 9,4 Mld. EUR groot, een portefeuille die uitsluitend uit 'private equity' bestaat. In de eerste drie maanden deed Eurazeo meer aankopen dan verkopen, waardoor de schulden wat opliepen. Op 3 mei onthechtte Eurazeo bovendien een mooi dividend van 3 EUR p.a., waardoor de schuldpositie de voorbije weken verder steeg. Nu, de schuldgraad (nettoschuld/waarde portefeuille) bedraagt hierna slechts 11%. Het management maakte deze morgen overigens bekend dat het voor 100 Mln. EUR eigen aandelen zal inkopen. Een wijze beslissing gezien de hoge korting tegenover de intrinsieke waarde. Deze onderwaardering bedraagt volgens de officiële cijfers zo'n 40%. Nu, bij de halfjaarcijfers rekenen we wel op enige neerwaartse bijstelling van de waarderingen van private equity, waardoor de eigenlijke korting wellicht eerder 25% à 30% bedraagt. Dit blijft echter een hoog cijfer.      

Advies :  K1

Meer investeringen dan 'exits' in de eerste drie maanden van het jaar, waardoor de schuldpositie wat toenam. De komende weken worden weliswaar een aantal verkoopdossiers afgerond. Met het inkoopplan van eigen aandelen kan 1,8% van het aandelenkapitaal worden ingekocht. Eurazeo, dat voorziet om het beheerde vermogen op een periode van 5 à 7% te verdubbelen tot zo'n 60 Mld. EUR, blijft koopwaardig.