Airbus

©DB360114899

Airbus heeft de verwachtingen opnieuw overtroffen. Meer leveringen zorgden voor een hogere omzet (+15%) en veel meer bedrijfswinst (+82%). De bedrijfswinst, hoewel de aangepaste EBIT, bevatte wel nog een positief en eenmalig element van 400 mln. EUR (herwaardering pensioenkosten), maar ook als we daar rekening mee houden waren de cijfers beter dan verwacht. Airbus dat het productieritme voor de A320-familie tegen de zomer van 2023 wil optrekken naar 65 wil dit tegen 2025 verder optrekken naar 75 toestellen per maand. Airbus herhaalt de verwachtingen ook al zijn de omgevingsfactoren (o.m. oorlog in Oekraïne) uitdagender geworden. De nettokaspositie bleef nagenoeg stabiel op 7,7 mld. USD. 

Advies :  H+2

In tegenstelling tot Boeing heeft Airbus een comfortabele nettokaspositie. Bij verdere koerszwakte richting 90 à 95 EUR mag een positie ingenomen worden.