Air Liquide

©REUTERS

Air Liquide stelde het nieuwe plan tot 2025 voor. De groep ziet de gemiddelde groei van de omzet op 5 à 6% per jaar en een return van het ingezette vermogen van meer dan 10%. In 2021 lag de return op 9,3%. Tegelijk moet de bedrijfsmarge verbeteren van 17,8% tot 19,4% tegen 2025. Deze ambitieuze doelstelling moet haalbaar zijn door het verhogen van de prijzen en tegelijk besparingsprogramma's (400 mln. EUR per jaar). De payoutratio moet liggen tussen de 50 à 55% van de nettowinst, maar de markt had gehoopt - gezien de sterke balans - op een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen. Dat komt er niet. De groep wil producten ontwikkelen voor 5 sleutelsectoren: waterstof, electronica, de gezondheid, grootindustrie en hoogtechnologische oplossingen. Voor waterstof voorziet de groep een omzet van 6 mrd. EUR tegen 2035 of het drievoudige van de huidige omzet met een productiecapaciteit van 3 GW tegen 2030.

Advies :  H+2

Dat er niet meer geld richting de aandeelhouders vloeit stelt wat teleur. Niettemin is de groep de sleutel tot snelgroeiende sectoren zoals o.a. waterstof en gassen voor de productie van chips. Air Liquide mag bij koerscorrecties gekocht worden.