Xior

De GVV, belegd in studentenkoten, kende een goede eerstejaarhelft. Belangrijkste wapenfeit is uiteraard de aankondiging in mei van de overname van 'Basecamp'. Een operatie, waarbij o.a. nieuwe aandelen worden uitgegeven aan 44 EUR in september of oktober 2022. Positief is dat de schuldgraad, na de Basecamp-transactie, lager zal blijven dan 50%. Voor 2022 bevestigt Xior dat de winst zal stijgen tot 2,07 EUR per aandeel. De dividendprognose blijft ongewijzigd op 1,66 EUR. Het jaar nadien zou de winst uitkomen op 2,38 EUR. Over de eerste jaarhelft steeg de intrinsieke waarde mooi tot 42,72 EUR p.a. ingevolge een opwaartse bijstelling van de waarderingen van de portefeuille. Die komen er dankzij hogere huren (inflatie wordt doorgerekend) en een verbetering van de brutohuurrendementen.   

Advies :  H+2

Goede halfjaarcijfers voor Xior, die de komende twee jaar een mooie winstgroei kan voorleggen. De mega-overname van Basecamp zal de schuldgraad niet fors doen stijgen. Een opsteker. Posities in Xior zijn minstens te behouden.