Proximus: uitgestelde dividendverlaging

©Peter Hilz

In aanloop naar de investeerdersdag gaf Proximus de belangrijkste elementen ervan mee. Zoals verwacht hoort daarbij een dividendverlaging. Over 2023 zal nog wel 1,2 EUR dividend per aandeel worden uitgekeerd. Voor 2024 en 2025 zou dit 0,6 EUR dividend zijn. Met 'bold2025' wordt een driejarig groeiplan gelanceerd. De groeps-ebitda moet tegen 2025 licht boven die van 2022 liggen. Op de thuismarkt moet tegen 2025 de ebitda van 2022 terugkeren en moet de omzet groeien. De schuldratio moet tegen 2025 op 2,5 à 3 uitkomen. Dit jaar zouden de kapitaaluitgaven (capex) pieken dichtbij het niveau van 2022 en vanaf volgend jaar weer dalen. Kosteninflatie zou dit jaar zorgen voor een daling van de ebitda van 3%. De komende jaren worden er niet-kernactiva afgestoten, waarbij ook de kantoorruimte zou worden verkleind.

Advies :  H+3

Een dividendverlaging was onvermijdelijk, aangezien het dividend niet meer door de vrije cashflow gedekt werd. Toch zou de markt negatief op dit nieuws kunnen reageren. Dat voor 2023 het dividend nog op hetzelfde niveau blijft is een verrassing, aangezien Proximus hiermee de balans verzwakt. Het valt af te wachten of de schuldratio niet te fors oploopt. Het is positief dat de kapitaaluitgaven na dit jaar weer zouden dalen en dat de groep blijft zoeken naar niet-kernactiva om de te verkopen. Het aandeel viel al scherp terug en is te behouden. Bij een eventuele nieuwe koersopdoffer kan u een eerste positie nemen. We verhogen daarom het advies een trapje, maar trekken ook de risicograad op. Hou rekening met gepaste gewichten.