Mithra

©BELGA

Mithra heeft een overeenkomst gesloten met Goldman Sachs, waardoor het bedrijf op eigen verzoek tot 100 mln. EUR vers kapitaal kan bekomen in ruil voor de uitgifte van call-opties (rechten om aandelen te kopen). De overeenkomst geldt voor ongeveer twee jaar. Op 4 februari heeft Mithra een eerste schijf van 10 mln. EUR opgevraagd. Bij volgende opvragingen zal het telkens gaan over 5 à 7,5 mln. EUR. In april 2020 sloot Mithra nog een gelijkaardige samenwerking met LDA Capital. Toen ten belope van 50 mln. EUR. Dit bedrag is nog niet helemaal opgevraagd.

Advies :  H+3

Deze overeenkomst geeft Mithra de flexibiliteit om gelden op te vragen wanneer men ze nodig heeft. Welke korting op de koers wordt toegekend op de call-opties is niet bekend, maar dit zal voldoende aantrekkelijk moeten zijn voor Goldman Sachs. Hoewel er daardoor in de toekomst nieuwe aandelen zullen bijkomen vinden we Mithra interessant voor de lange termijn omwille van het potentieel van Nextstellis (contraceptie) en Donesta (opvliegers).