IPO TeleSign afgeblazen door Proximus

©Photo News

Het is uiteindelijk maar een halve verrassing na verschillende uitstelbeurten: Proximus blaast de IPO van zijn Amerikaanse goudhaantje TeleSign af. Volgens Proximus werden op 30 juni niet aan de vereiste voorwaarden voldaan. Ook de evolutie van de aandelenmarkten dit jaar valt dik tegen. Ingevolge deze beslissing zal Proximus tussen 2022 en 2024 90 mln. EUR investeren in zijn dochterbedrijf actief in digitale identiteit.

Advies :  H2

Op zich is het, gezien de groei die TeleSign haalt, geen slechte zaak dat het volledig bij Proximus blijft. Het probleem is echter dat Proximus veel geld nodig heeft om te groeien in 5G en glasvezel en dat het de middelen die vrijgekomen zouden zijn met de IPO van TeleSign (geraamd op ca. 1,3 mld USD) goed had kunnen gebruiken. Gezien de huidige financieringsonzekerheid (en mogelijk ook een lager dividend?), blijven we voortaan liever afzijdig en verlagen het advies naar 'houden'.