Hyloris

©saskia vanderstichele

Hyloris maakt zijn belofte van de IPO waar om jaarlijks vier producten toe te voegen aan de productpijplijn dit jaar alvast waar. Het sloot een strategisch samenwerkingsakkoord met Vaneltix Pharma voor een blaasontstekingsmiddel. Midden volgend jaar zal een fase 2 studie gestart worden, met verwachte resultaten hiervan voor eind 2023.  Hyloris en Vaneltix zullen instaan voor de verdere ontwikeling, productie en commercialisatie. Hyloris investeert maximum 6,7 mln. USD voor de fase 2, productie en regulatoire verplichtingen.

Advies :  H+3

Hyloris heeft er al een mooi beursparcours opzitten, maar is nog altijd stevig te behouden.