GBL

©Photo News

Het voorbije jaar steeg de intrinsieke waarde van de holding met 10% tot 22,5 mrd. EUR. Per aandeel bedraagt de stijging zelfs 13% (tot 143,9 EUR) ingevolge de vernietiging vorig jaar van eigen aandelen. In 2021 breidde GBL de tak 'private equity' verder uit, van 17% tot 25%. GBL inde in 2021 474 mln. EUR aan dividenden van de verschillende participaties in portefeuille, wat neerkomt op 3,03 EUR per aandeel. Dit laat de groep toe om zelf een dividend uit te keren van 2,75 EUR per aandeel, 10% meer dan een jaar eerder. Dankzij de gezonde balans (de schuldgraad bedroeg slechts 4,3% per eind 2021) blijft GBL eigen aandelen inkopen, ten einde de onderwaardering wat af te bouwen (wat vooralsnog niet echt lukt). Eind 2021 had GBL 5,08% van de eigen aandelen in bezit of 7,9 mln. aandelen. Op de volgende algemene vergadering zal voorgesteld worden om 3,4 mln. aandelen te vernietigen, wat de wpa ten goede komt. Een logische beslissing te meer de groep sinds begin dit jaar nog eens voor 1,56 mln. eigen aandelen heeft ingekocht.       

Advies :  K1

Goede jaarcijfers en een dividend die beantwoordt aan de verwachtingen. We staan positief ten aanzien van de verdere uitbreiding richting 'private equity'. Gezien de lage schuldgraad en de décote die aan de hoge kant blijft, handhaven we ons koopadvies. De private equity moet op termijn 40% van de totale portefeuille vertegenwoordigen, terwijl de intrinsieke waarde jaarlijks een 'tweecijferige groei' moet kennen.