GBL

©Dieter Telemans

Over de eerste negen maanden is de intrinsieke waarde van de holding met 24,9% toegenomen, wat beter is dan de stijging van de Stoxx Europe 50 (+20,5%). De voorbije weken bereikte de aandelenkoers recordhoogtes. Dit neemt niet weg dat de korting waartegen GBL noteert nog altijd hoog blijft (ca. 30%). Midden september deelde GBL mee dat het de aandeleninkopen verdubbelt tot 500 mln. EUR, wat een logische beslissing is. GBL wil ook meer inzetten op niet-genoteerde participaties. Holdings die vooral belegd zijn in private equity noteren immers vaak zelfs met een premie. De niet-genoteerde belangen bij GBL vertegenwoordigen per eind september 23,2% van de totale portefeuille. Eind 2020 was dit 17,2%. Per 30 september bezat GBL 6,57% van de eigen aandelen, tegen 5,42% eind 2020.

Advies :  K1

Hoewel GBL op recordhoogtes noteert, blijft de korting aan de hoge kant. Ons kopen-advies blijft gehandhaafd.