Exmar

©Foto DC LNG Project
©Foto DC LNG Project
Nog voor de publicatie van de definitieve jaarcijfers kwam Exmar met groot nieuws. Hervergassingsschip FRSU 188 lag er sinds de opzeg van het contract met Gunvor werkloos bij. Het Nederlandse Gasunie engageerde zich als huurder voor een periode van 5 jaar. De deal wordt ingegeven door de recente geopolitieke ontwikkelingen, waarbij Europa minder afhankelijk wil worden van gas uit Rusland. Vloeibaar gas zal per schip worden aangeleverd en de FSRU zal dat  in Groningen weer in gasvorm in het omvangrijke netwerk van Gasunie injecteren (operationeel vanaf het einde van het derde kwartaal). Bevoorradingszekerheid voor Europa, en een nieuwe bron van inkomsten voor Exmar dus, al werden geen financiële details vrijgegeven. Vorig jaar betaalde Gunvor overigens nog een eenmalige verbrekingsvergoeding (56,8 mln. USD), die de nettowinst van Exmar opsmukte.

Exmar ging mooi hoger noteren na de aankondiging van het contract voor de FSRU, maar nog belangrijk zal het zijn om snel de FLNG Tango te fiksen. Die zoekt dan weer een huurder of koper in een land waar het gas opgeboord wordt en per schip geëxporteerd moet worden. Het drijvende LNG-fabriek moet dat gas in vloeibare vorm naar de tankers brengen. Ook hier kan men door de geopolitieke evoluties wat sneller op een deal hopen. Die zou gezien de complexiteit en de fors hogere investeringen veel meer geld moeten opbrengen, en is dus veel belangrijker. De besprekingen zijn aan de gang, meldde de groep vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers. Een potentiële koerstrigger dus. Vooral ook omdat het risicoprofiel (risicorating vorig jaar al wel verbeterd van 4 naar 3) dan snel kan verbeteren. Dure schulden kunnen afbetaald worden en de financële lasten drukken, terwijl een stevige inkomstenbron de resultaten stuurt. Voorlopig betaalt het Argentijnse YPF nog maandelijkse vergoedingen (nog 24,4 mln. USD te gaan), maar hoe sneller een nieuwe klant, hoe beter.

Advies :  H3

Vorig jaar moest Exmar het met een winst stellen van 11,6 mln. USD, of 0,17 EUR p.a. Met nieuw werk voor de twee platformen liggen op termijn hogere winst in het verschiet, ook al omdat twee nieubouw-VGCC-tankers werden opgeleverd. Het aandeel is al grotendeel op de positieve ontwikkelingen vooruitgelopen. En het niet-verhuren van de Tango blijft een risico, operationeel en financieel. Te behouden, maar voor een beperkte speculatieve positie.