Euronav

©EURONAV

De olierederij boekte in het voorbije kwartaal nog een verlies van 4,9 mln. USD (-0,02 USD p.a.), maar de bocht naar hogere vervoerstarieven is duidelijk genomen. Tegen de seizoenstrend rekenen we voor het derde kwartaal naar een terugkeer naar winst. De verhouding tussen vraag en aanbod van olietankers wordt gunstiger, terwijl Euronav daar met zijn jonge en wel groeiende vloot goed kan op inspelen. De groep is vol vertrouwen dat de fusie met Frontline in het vierde kwartaal kan afgerond worden. Per aandeel Euronav zou de aandeelhouder 1,45 aandelen Frontline ontvangen. De strijd met CMB (familie Saverys) is echter nog niet gestreden en jaagde de beurskoers inmiddels naar het hoogste niveau sinds 2015.

Advies :  H-3

Operationeel is beterschap in zicht, maar het aandeel scheert om speculatieve redenen hoge toppen: maak daarvan gebruik om uw posities af te bouwen.