Euronav

©BELGA

Het conflict van het Westen met Rusland noopt Europa om zijn olie in toenemende mate elders te betrekken. Dat betekent van verder weg, en dus meer vaarmijlen. Dat is positief voor Euronav, dat de vervoerstarieven sinds eind het eerste kwartaal ziet aantrekken. In het eerste kwartaal werd nog een verlies van 43 mln. USD geboekt. De komende 9 maanden komt geen enkel nieuw VLCC-tanker in de vaart, zodat ook wat de aanbodkant de situatie gunstiger wordt. De Algemene Vergadering op 19 mei wordt belangrijk in het vooruitzicht van de voorziene fusie met Frontline. Euronav vraagt om tegen de benoeming van de voorgestelde CMB-telgen in de Raad van Bestuur te stemmen.

Advies :  H3

Na ons afbouwenadvies verloor het aandeel op korte termijn flink van haar pluimen. Nu de marktomstandigheden weer aantrekken, mag het advies alweer een stap hoger naar houden.