D'Ieteren: doelen tot 2025

©DRIES LUYTEN

D'Ieteren geeft op een investeerdersdag de doelen mee van de aparte entiteiten voor de periode tot 2025. 

D'Ieteren Automotive :

 • Een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10%
 • bedrijfsmarge die moet stijgen van 3,2% tot 4%
 • een vrije cashflow genereren van 165 mln. EUR tegen 2025

Belron 

 • Omzetgroei tussen de 7 en 9% per jaar
 • bedrijfsmarge moet boven de 23% liggen (in 2021 17,5%)
 • een vrije cashflow van minimum 850 mln. EUR tegen 2025
 • doel nettoschuld/EBITDA van 3 laat een aanzienlijke dividenduitkering toe

Moleskine

 • omzetgroei tussen de 11 en 13% per jaar
 • bedrijfsmarge moet boven de 25% liggen 
 • een vrije cashflow van minimum 30 mln. EUR tegen 2025

TVH 

 • Omzetgroei organisch rond de 8% 
 • bedrijfsmarge moet boven de 14% liggen (vandaag)
 • een vrije cashflow van minimum 170 mln. EUR tegen 2025

De vrije cashflow die gecumuleerd bij de dochters circa 2 mrd. EUR zal bedragen tegen 2025 moet toelaten om op het holdingniveau bij D'Ieteren aanzienlijke dividenden van de dochters te ontvangen. Dit gaat D'Ieteren besteden aan nieuwe projecten, expansie van de bestaande dochters en de vergoeding van de aandeelhouders.

Advies :  H2

Mooie vooruitzichten bij D'Ieteren. Het is mogelijk dat u de komende periode positieve analistencommentaren zal lezen. De koopkansen van enkele weken geleden zijn echter voorbij. Te behouden.