Celyad Oncology

©BELGAIMAGE

Het celtherapiebedrijf had een kaspositie van 30 mln. EUR per 31 december 2021. Celyad Oncology boekte over 2021 een operationeel verlies van 26,4 mln. EUR, maar dankzij de kapitaaltoezegging van Lincoln Park Capital Fund zou het geld voldoende moeten zijn tot medio 2023. Na de opschorting van de klinische fase 1b-studie voor CYAD-101, zal het bedrijf naar verwachting gegevens over de tweede helft van de IMMUNICY-1-studie voor CYAD-211 verstrekken. Eveneens in de tweede helft van het jaar zal een aanvraag voor een vergunning voor een nieuw geneesmiddel voor onderzoek worden ingediend voor CYAD-203.

Advies :  H4

De markt is al lang somber over Celyad en de recente stopzetting van de CYAD-101-studie zorgde voor bijkomende zorgen. Over veel geld beschikt Celyad niet, ondanks de overeenkomst met LPC. Het is verre van voldoende om tot een commercialisatie over te gaan. Het aandeel is gewoon te behouden, in beperkte hoeveelheden en voor beleggers die zich bewust zijn van de risico's.