Volvo A/B

De truckproducent bleef achter op de verwachtingen in het vierde kwartaal als gevolg van tekorten aan componenten en de groeivertraging in China. In China was immers het eerste halfjaar erg sterk in anticipatie op de nieuwe regelgeving rond uitstootnormen (vooruitbestellingen voor nieuwe trucks). De courante bedrijfswinst daalde op jaarbasis met 8% in het vierde kwartaal tot 10,1 mrd. Zweedse kroon. Hogere kosten voor grondstoffen en logistieke problemen komen er naast de componentenschaarste in 2022 nog bij. Ook het aantal nieuwe orders (-21%) was niet om een gat in de lucht te springen. Als toetje keert men wel een gewoon dividend uit van 6,5 Zw.kr aangevuld met een extra dividend van 6,5 Zw.kr.

Advies :  H+2

Gemengde cijfers bij Volvo. De groep spreekt van hogere grondstoffenkosten op zijn bestaande orderportefeuille die maar niet afgeleverd kan worden door componententekorten. Het dividendenrendement van 6% moet een en ander compenseren. Volvo blijft ook heel gezond. We zouden pas instappen na een correctie van minstens 10 à 15%.