Volkswagen

©Christoph Schmidt/dpa

Enkele dagen na de aankondiging dat ze gesprekken voeren over een IPO van het luxemerk Porsche, hebben Volkswagen en Porsche SE Holding enkele details onthuld over deze mogelijke beursgang. Volkswagen, eigenaar van de Porsche-dochter, zou het kapitaal van Porsche verdelen in preferente aandelen en gewone aandelen (à rato van 50-50), en zou 25% van de preferente aandelen naar de beurs brengen. Porsche SE Holding zou 25% plus één aandeel in de gewone aandelen van Porsche bezitten. De aandeelhouders van Volkswagen ontvangen een uitzonderlijk dividend, goed voor 49% van het opgehaalde bedrag tijdens de IPO.

Advies :  K2

De IPO van Porsche wordt, behoudens een catastrofaal verloop op de beurzen, steeds meer een zekerheid. De grootste onbekende blijft de datum van deze IPO. Met het oog op deze IPO kan u nog steeds de preferente aandelen van Volkswagen kopen.