Deutsche Telekom

©REUTERS

Deutsche Telekom heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug met een omzetgroei van 5,9% tot 28,2 mld EUR en een groei van de aangepaste EBITDAal (na lease) van 5,0% tot 9,9 mld EUR. Organisch  was de omzetgroei echter min of meer stabiel en was er zelfs een daling van de aangepaste EBITDAal met 0,9%, met name door wisselkoersverschillen. Duitsland bleef groeien terwijl het aantal  klanten in de VS een record bereikte. De gecorrigeerde nettowinst steeg met 15,7% tot 2,4 mld EUR. Over het algemeen waren de resultaten in lijn met de verwachtingen, zelfs iets beter. De vooruitzichten stellen wel een beetje teleur. Het stelt de prognose inzake aangepaste EBITDAal weliswaar bij tot ca. 37 mld EUR (voorheen ruim 36,6 mld EUR) en de vrije kasstroom tot ruim 10 mld EUR (ca. 10 mld EUR eerder), maar de consensus verwachtte een hogere opwaartse bijstelling (iets minder dan 40 mld EUR voor de aangepaste EBITDAal).

Vorige maand kondigde Deutsche Telekom de verkoop aan van 51% van zijn telecommasten aan DigitalBridge (die de masten ook van Telenet kocht) en Brookfield. De overeenkomst waardeert alle masten op 17,5 mld EUR. Deze middelen kan de groep wel gebruiken gezien de grote schuldenlast (146,1 mld EUR eind juni!).

Advies :  H2

Deutsche Telekom laat nog steeds een stevige groei zien, maar autonoom is dit niet meer het geval. De vooruitzichten zijn goed (de beste binnen de Europese sector) maar blijkbaar onvoldoende voor het analistenheir. De aandelenkoers nadert recordhoogtes. We verlagen het advies naar 'houden'.